Powstała GFIA (Global Federation of Insurance Associations)

Jako jedni z pierwszych mamy przyjemność zakomunikować o powstaniu  w dniu 9 października 2012r. Global Federation of Insurance Associations-roboczo tłumaczymy nazwę jako „Światowa Federacja Izb Ubezpieczeniowych”. Organizacja zrzesza 31 izb (oryg. ‚associations’) regionalnych, w tym Polską Izbę Ubezpieczeń -i obejmuje swym zakresem 87% światowego rynku asekuracyjnego. Według komunikatu prasowego (do pobrania w języku angielskim) GFIA  będzie [...]
Czytaj dalej →

Za SMS-a do więzienia

Badania przeprowadzone przez the National Transportation and Safety Board (NTSB) wykazały, iż poza alkoholem i narkotykami jednym z głównych czynników rozpraszających koncentrację kierowców i operatorów maszyn mechanicznych są telefony komórkowe. W obliczu tak negatywnych wyników NTSB postuluje o zrównanie korzystania z telefonu komórkowego z prowadzeniem pod wpływem alkoholu lub narkotyków (Driving Under the Influence). Zdaniem [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia