To ubezpieczyciele prowokują podwyżki

Tym razem rząd brytyjski zdecydował się na samodzielną analizę przyczyn jakie stoją za stałym wzrostem cen polis samochodowych. Obecnie ceny ubezpieczeń OC są o ponad 130% wyższe aniżeli 5 lat temu. Ceny usług dodatkowych, w postaci chociażby samego assistance, również wzrosły diametralnie. Skąd więc wynikają tak drastyczna różnice, skoro czynniki, które mogą mieć istotny wpływ [...]
Czytaj dalej →

Statystyki Financial Ombudsman Service

Jak wskazał Financial Ombudsman Service (FOS), odpowiednik polskiego Rzecznika Ubezpieczonych, pięć firm operujących na rynku brytyjskim jest odpowiedzialnych za ponad 50% wszystkich skarg jakie zdążyły trafić do tej instytucji w ostatnich sześciu miesiącach 2010 roku. Pomiędzy lipcem a grudniem FOS otrzymał w sumie ponad 97.237 skarg. W porównaniu do pierwszej połowy 2010 to aż 15% [...]
Czytaj dalej →

Na wojnę z kancelariami odszkodowawczymi

Association of British Insurers (ABI) nie chce już dłużej nadstawiać drugiego policzka i wytacza wojnę  nieuczciwym kancelariom odszkodowawczym. Głównym zarzewiem konfliktu są coraz wyższe koszty likwidacji szkód dochodzonych przy udziale pełnomocników, którzy sztucznie windują ceny swoich usługdo nieracjonalnych wartości. Dlaczego? Bo korzyść jest obopólna – finanse konsumenta pozostają nienaruszone, gdyż koszt dochodzenia roszczeń jest pokrywany [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczenia w Rosji

Jakby ktoś się zapytał do czego bym przyrównał rosyjski rynek ubezpieczeniowy, to bez chwili wachania odpowiedziałbym, że do obudzonego niedźwiedzia. Czemu? Bo to olbrzymi, choć niepozorny potencjał. Powolny, acz w razie potrzeby dynamiczny. No i przede wszystkim z wielkimi potrzebami oraz niezaspokojonym apetytem. Transformacja ustrojowa niesamowicie pobudziła jego strukturę pod względem rozwojowym i jakościowym. Niemalże [...]
Czytaj dalej →

Koniec świetności ‚no win, no fee’

Zaczynają pojawiać się głosy, iż perspektywa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadzie ‚no win, no fee’ zmierza ku końcowi swojej egzystencji. Pierwsze zapowiedzi reform, które miałyby uniemożliwić taką formułę płatności za pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań, zostały już przedłożone przez brytyjski rząd. Jak wskazał Kenneth Clark – członek gabinetu odpowiedzialny za resort sprawiedliwości – praktyka ‚no [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczający już ‚niemanipulujący’

Po raz kolejny system common law dowiódł, iż nie jest stosowną metodą regulacji niektórych obszarów prawa ubezpieczeniowego. Luz interpretacyjny powstający przy wykładni faktów zwiększających ryzyko ubezpieczeniowe, wielokrotnie obciążał osobę ubezpieczającego i działał na jego szkodę. Oto bowiem często zdarzało się tak, iż ubezpieczyciel odmawiał wypłaty odszkodowania ze względu na to, że ubezpieczający zaniechał udzielenia pełnej [...]
Czytaj dalej →

Zmiana kształtu nadzoru w UK

Rząd Wielkiej Brytanii szumnie ogłosił zmiany w strukturze nadzoru finansowego. Wedle doniesień George’a Osbourne’a – ministra właściwego ds. finansów – na czele nowej struktury ma stać Bank Anglii, który poprzez dwa własne komitety (Monetary Policy Committee i Financial Policy Committee) będzie nadzorował sposób prowadzenia polityki ekonomicznej w Wielkiej Brytanii. W wyspecjalizowanych zagadnieniach pomocą będą mu [...]
Czytaj dalej →

Czym jest demutualizacja?

Demutualizacją nazywamy proces przekształcenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) w spółkę akcyjną, tj. drugą formę prawną pod jaką zgodnie z prawem swą działalność prowadzić może zakład ubezpieczen. Uwarunkowania jakie muszą zostać spełnione w trakcie i po procesie demutualizacji, regulowane są zarówno przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., która zagadnieniu temu poświęciła [...]
Czytaj dalej →

Prawnicy mogą pójść do kąta!

W Wielkiej Brytanii rozpoczęłą działalność nowa instytucja – Legal Ombudsman. Podstawą prawną powołania niniejszego rzecznika jest Legal Services Act 2007, zaś statutowym celem ochrona konsumentów przez nadużyciami popełnianymi przez prawników. Wśród najczęstszych przewinień wymienić należy zawyżone koszty świadczenia usług, niedopełnienie obowiązków i wprowadzanie klienta w błąd. Od teraz, wszystkie te przewinienia można skarżyć do organu [...]
Czytaj dalej →

Vademecum dobrej regulacji

Zapraszam do lektury artykułu J.P. Harding’a i S.L. Ross’a pt. “Regulation of large financial institutions: lessons from corporate finance theory” – do pobrania tutaj. Publikacja pochodzi z najnowszego wydania Connecticut Insurance Law Journal, które poświęcone jest wyzwaniom postawionym sektorowi ubezpieczeniowemu przez niedawne załamanie rynku. Autorzy bardzo dokładnie analizują wpływ kryzysu na gospodarkę finansową towarzystw ubezpieczeniowych, [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia