Antidotum na kryzys

Większość treści ukazujących się ostatnimi czasy na łamach prasy codziennej, a także wydawnictw profesjonalnych, poświęcona była analizie kryzysu, jaki mocno zastrząsł rynkiem finansowym. Jednym z ciekawszych artykułów profesjonalnych poruszających tę problematykę od strony sektora ubezpieczeniowego jest artykuł Martin’a Eling’a and Hato Schmeiser ‚a zatytułowany Insurance and the Credit Crisis: Impact and Ten Consequences for Risk [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczyciele zalani roszczeniami

Według wskazań raportu Komisji Nadzoru Finansowego liczba zgłoszonych szkód powstałych w wyniku powodzi oraz nawałnic przekroczyła barierę 200 tysięcy i wartość (na stan z dnia 26 sierpnia 2010 roku) 1279,1 mln zł. Średnia wysokość pojedyńczego odszkodowania (brutto) to około 5 tysięcy złotych. Szczegóły dostępne są tutaj. Powyższe dane stanowią  solidną podstawę do wysnucia dwóch wniosków. [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia