Załamek Q – przykład nierzetelnej definicji

Przed chwilą ktoś wpisał w naszą wyszukiwarkę „zawał serca  bez  załamka q-odszkodowanie”. Warto poświęcić temu kilka słów, bo temat  (chociaż leciwy)  dotyczy ciekawej  kwestii definicji w umowie ubezpieczenia. Zgodnie  z decyzją  Prezesa UOKiK z dn. 10  grudnia 2010r. (do pobrania TUTAJ) uznano się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,  działanie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. w [...]
Czytaj dalej →

Grzechy likwidatora, czyli historia nieudolnego wyłudzenia

Anna S. była zatrudniona w Zespole Likwidacji Szkód Osobowych w Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka PZU SA w S. na stanowisku inspektora. Któregoś dnia powiadomiła ona Policję o uszkodzeniu jej samochodu, ubezpieczonego (a jakże…) w PZU SA. W zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela podała, że o zaistnieniu szkody dowiedziała się od sąsiadki. Na szkicu sytuacyjnym [...]
Czytaj dalej →

Oszustwo ubezpieczeniowe – tak czy nie?

Nie trzeba być wybitnym specjalista od ubezpieczeń, by samodzielnie stwierdzić, iż ostatnimi czasy zjawisko ‚nadużywania’ przywilejów wypływających z tytułu umowy ubezpieczenia przybrało na sile. O ile względnie akceptowane praktyki zawyżana kosztów bezgotówkowej naprawy szkody (np. warsztat samochodowy celem uzyskania wiekszego zysku celowo zawyżał koszt wymiany uszkodzonego reflektora) nie powodowały znaczących uszczerbków dla finansów towarzystw ubezpieczeniowych, [...]
Czytaj dalej →

Czy kulancja powinna zostać uregulowana?

Kulancja to… Definicja kulancji, pomimo iż jest terminem powszechnie używanym w żargonie finansowo-prawniczym, nie posiada definicji legalnej. Jest to raczej wytwór doktryny, aniżeli definicja jaką posługuje się prawodawca – próżno go więc szukać w obowiązujących przepisach. W prawie ubezpieczeniowym kulancją nazywa się świadczenie wypłacane dobrowolnie (częściowo lub w całości – zgodnie z art. 354 KC) [...]
Czytaj dalej →

Finanse towarzystw ubezpieczeniowych

Interesujących publikacji ciąg dalszy. Tym razem przekazuję dwa artykuły (niestety tylko w języku angielskim) poruszające tematy związane z budżetem towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwszy z nich podejmuje się krytycznej analizy wymogów stawianych przez dyrektywę Solvency II, które coraz częściej poddawane są pod wątpliwość/ocenę przez niezależne autorytety z zakresu finansów ubezpieczeniowych. Jeden z takich punktów widzenia udostępniam tutaj. [...]
Czytaj dalej →

Produkty strukturyzowane raz jeszcze

Jako uzupełnienie jednego z niedawnych wpisów, który zawierał raport na temat polskiego rynku produktów strukturyzowanych 2000-2010,  opracowany przez KNF, dziś składam na ręce czytelników kolejny raport na ww. temat skompilowany przez instytucję niezależną – Structus.pl. Dokument do pobrania tutaj.
Czytaj dalej →

OFE w Europie

Przedstawiam do wglądu i oceny raport opracowany przez PwC na gorący ostatnimi czasy temat OFE. Warto wdać się w szczegóły i na podstawie doświadczeń prawno-porównawczych, co nieczęsto jest możliwe, wyciągnąć samodzielne wnioski w odniesieniu do systemu rodzimego. Plik z raportem do pobrania tutaj.
Czytaj dalej →

Umowa agencyjna – syntetyczny opis

Umowa agencyjna jest umową zawieraną pomiędzy agentem a zakładem ubezpieczeń, na mocy której agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów określonego rodzaju w imieniu zakładu ubezpieczeń. Przy czym czynności agencyjne mogą być wykonywane tylko przez osobę spełniającą warunki wymienione w art. 9 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Umowa agencyjna musi mieć postać [...]
Czytaj dalej →

Jak ująć w kosztach składki na OC i AC

Firma ubezpieczyła samochód osobowy na okres od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Samochód jest wpisany do ewidencji środków trwałych. Ubezpieczyciel wystawił polisę 1 grudnia 2010 r. Czy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów można jednorazowo wpisać całą kwotę składki na ubezpieczenie OC i AC (opłaconą w całości w grudniu 2010 r.), [...]
Czytaj dalej →

Kara za nieuzasadnioną odmowę wypłaty odszkodowania

Materiał ten stanowi doskonałe uzupełnienie poprzedniego wpisu i pochodzi ze strony oficjalnej UOKIK-u (www.uokik.gov.pl). *** Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości blisko 4 mln zł. Zakwestionowane przez Urząd postanowienia ubezpieczyciel stosował w umowach na życie przez prawie trzy [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia