Grzechy likwidatora, czyli historia nieudolnego wyłudzenia

Anna S. była zatrudniona w Zespole Likwidacji Szkód Osobowych w Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka PZU SA w S. na stanowisku inspektora. Któregoś dnia powiadomiła ona Policję o uszkodzeniu jej samochodu, ubezpieczonego (a jakże…) w PZU SA. W zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela podała, że o zaistnieniu szkody dowiedziała się od sąsiadki. Na szkicu sytuacyjnym [...]
Czytaj dalej →

Finanse towarzystw ubezpieczeniowych

Interesujących publikacji ciąg dalszy. Tym razem przekazuję dwa artykuły (niestety tylko w języku angielskim) poruszające tematy związane z budżetem towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwszy z nich podejmuje się krytycznej analizy wymogów stawianych przez dyrektywę Solvency II, które coraz częściej poddawane są pod wątpliwość/ocenę przez niezależne autorytety z zakresu finansów ubezpieczeniowych. Jeden z takich punktów widzenia udostępniam tutaj. [...]
Czytaj dalej →

Produkty strukturyzowane raz jeszcze

Jako uzupełnienie jednego z niedawnych wpisów, który zawierał raport na temat polskiego rynku produktów strukturyzowanych 2000-2010,  opracowany przez KNF, dziś składam na ręce czytelników kolejny raport na ww. temat skompilowany przez instytucję niezależną – Structus.pl. Dokument do pobrania tutaj.
Czytaj dalej →

OFE w Europie

Przedstawiam do wglądu i oceny raport opracowany przez PwC na gorący ostatnimi czasy temat OFE. Warto wdać się w szczegóły i na podstawie doświadczeń prawno-porównawczych, co nieczęsto jest możliwe, wyciągnąć samodzielne wnioski w odniesieniu do systemu rodzimego. Plik z raportem do pobrania tutaj.
Czytaj dalej →

Umowa agencyjna – syntetyczny opis

Umowa agencyjna jest umową zawieraną pomiędzy agentem a zakładem ubezpieczeń, na mocy której agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów określonego rodzaju w imieniu zakładu ubezpieczeń. Przy czym czynności agencyjne mogą być wykonywane tylko przez osobę spełniającą warunki wymienione w art. 9 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Umowa agencyjna musi mieć postać [...]
Czytaj dalej →

Jak ująć w kosztach składki na OC i AC

Firma ubezpieczyła samochód osobowy na okres od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Samochód jest wpisany do ewidencji środków trwałych. Ubezpieczyciel wystawił polisę 1 grudnia 2010 r. Czy do podatkowej księgi przychodów i rozchodów można jednorazowo wpisać całą kwotę składki na ubezpieczenie OC i AC (opłaconą w całości w grudniu 2010 r.), [...]
Czytaj dalej →

Kara za nieuzasadnioną odmowę wypłaty odszkodowania

Materiał ten stanowi doskonałe uzupełnienie poprzedniego wpisu i pochodzi ze strony oficjalnej UOKIK-u (www.uokik.gov.pl). *** Przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania – uznała Prezes UOKiK i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości blisko 4 mln zł. Zakwestionowane przez Urząd postanowienia ubezpieczyciel stosował w umowach na życie przez prawie trzy [...]
Czytaj dalej →

Antidotum na kryzys

Większość treści ukazujących się ostatnimi czasy na łamach prasy codziennej, a także wydawnictw profesjonalnych, poświęcona była analizie kryzysu, jaki mocno zastrząsł rynkiem finansowym. Jednym z ciekawszych artykułów profesjonalnych poruszających tę problematykę od strony sektora ubezpieczeniowego jest artykuł Martin’a Eling’a and Hato Schmeiser ‚a zatytułowany Insurance and the Credit Crisis: Impact and Ten Consequences for Risk [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczyciele zalani roszczeniami

Według wskazań raportu Komisji Nadzoru Finansowego liczba zgłoszonych szkód powstałych w wyniku powodzi oraz nawałnic przekroczyła barierę 200 tysięcy i wartość (na stan z dnia 26 sierpnia 2010 roku) 1279,1 mln zł. Średnia wysokość pojedyńczego odszkodowania (brutto) to około 5 tysięcy złotych. Szczegóły dostępne są tutaj. Powyższe dane stanowią  solidną podstawę do wysnucia dwóch wniosków. [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia