Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów- zbiór orzecznictwa od RzU

Warto odnotować, że na stronie RzU pojawił się jakiś czas temu raport dotyczący praktycznych aspektów orzeczeń Sądu Najwyższego odnośnie sporów powstałych na tle stosunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pokaźny zbiór orzeczeń opatrzony jest fachowym komentarzem i licznymi przykładami z praktyki, toteż przyda się zapewne wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką, w szczególności pełnomocnikom [...]
Czytaj dalej →

Oświadczenie Rzecznika Ubezpieczonych może pomóc powodowi

Uzyskanie oświadczenia Rzecznika Ubezpieczonych może być wydatną pomocą dla powoda w sporze z ubezpieczycielem. W szczególności stanowisko Rzecznika przydaje się w sytuacji, kiedy zakład ubezpieczeń obstaje przy wersji sprzecznej z przyjętą wykładnią prawa (poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie i orzeczeniach sądowych). Nie bez znaczenia pozostaje też oczywiście fakt, że Rzecznik zasadniczo prezentuje postawę prokonsumencką, a jego [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia