Opodatkowanie kulancji (świadczenia kulancyjnego)

Wczoraj wpisano w naszą wyszukiwarkę „zasady kulancji w podatkach dochodowych”. A zatem: „świadczenie pieniężne otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego w drodze kulancji nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. /tj. PIT/ i w myśl generalnej zasady, że wszelkie dochody podlegają opodatkowaniu – [...]
Czytaj dalej →

Czy kulancja powinna zostać uregulowana?

Kulancja to… Definicja kulancji, pomimo iż jest terminem powszechnie używanym w żargonie finansowo-prawniczym, nie posiada definicji legalnej. Jest to raczej wytwór doktryny, aniżeli definicja jaką posługuje się prawodawca – próżno go więc szukać w obowiązujących przepisach. W prawie ubezpieczeniowym kulancją nazywa się świadczenie wypłacane dobrowolnie (częściowo lub w całości – zgodnie z art. 354 KC) [...]
Czytaj dalej →

Potencjalne przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Zjawiskiem z którym nie wszyscy, aczkolwiek na pewno mały odsektek ubezpieczonych miał styczność, jest nieprzyjemna sytuacja odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Pomijając przypadki, w których prawo samo zwalnia z takiego obowiązku, nierzadko sam zakład ubezpieczeniowy uporczywie stara się dopatrzeć przesłanek, które umożliwiłyby uchylenie się od odpowiedzialności za naprawienie szkody (często też jej zaniżenie). Poniżej przedstawiam [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia