Recenzja: T. Czech, Kredyt konsumencki. Komentarz

Z zainteresowaniem przyglądam się akcji „Zanim podpiszesz”, skierowanej przez UOKiK, KNF, BFG et consortes do osób, które zagrożone są wpadnięciem w spiralę kredytową. Przedsięwzięcie wydaje się być bardzo potrzebne, jednakże cokolwiek spóźnione, o czym świadczą między innymi rosnące z roku na rok zyski windykatorów. Niemniej akcja stanowi doskonałe źródło wiedzy dla laika i niezły przewodnik [...]
Czytaj dalej →

Nadzór nad rynkiem i działalnością ubezpieczeniową

Dzisiejszy tekst specjalnie dla „PiU” przygotowała Pani Magdalena Jastrowicz z Koła Naukowego Prawa Finansowego „Fiscus”, działającego przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy! Komisja Nadzoru Finansowego Organem nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  Uprawnienia KNF obejmują bardzo szeroki zakres, ponieważ dotyczą one zarówno działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak też pośrednictwa ubezpieczeniowego, [...]
Czytaj dalej →

Soft Law a PPI – 3 punkty widzenia

Dowiedziałem się dzisiaj za pośrednictwem Gazety Ubezpieczeniowej, iż Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń na wspólnym posiedzeniu ustaliły „Rekomendację w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie.” (PPI) Pomimo posiadania tylko wstępnych informacji co do kształtu i ostatecznych postanowień postanowienia, należy wskazać, iż inicjatywa sama w sobie jest [...]
Czytaj dalej →

Rynek ubezpieczeń w I półroczu 2010

Zapraszam do bliższego zapoznania się z raportem przygotowanym przez KNF, dostępnym tutaj, który publikuje wyniki kompleksowej analizy stanu sektora ubezpieczeniowego z I półrocza 2010. Raport przedstawia nie tylko informacje dotyczące marginesów wypłacalności podmiotów operujących na rynku, ale także zawiera istotne dane w odniesieniu do trendów rynkowych, rentowności towarzystw ubezpieczeniowych oraz interwencji nadzorczych podjętych przez KNF.
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia