Prawnicy mogą pójść do kąta!

W Wielkiej Brytanii rozpoczęłą działalność nowa instytucja – Legal Ombudsman. Podstawą prawną powołania niniejszego rzecznika jest Legal Services Act 2007, zaś statutowym celem ochrona konsumentów przez nadużyciami popełnianymi przez prawników. Wśród najczęstszych przewinień wymienić należy zawyżone koszty świadczenia usług, niedopełnienie obowiązków i wprowadzanie klienta w błąd. Od teraz, wszystkie te przewinienia można skarżyć do organu [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia