Formy prawne TU

Według brzmienia art. 5 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić podmioty posiadające formę prawną spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW). Niniejszy wymóg jest cechą specyficzną polskiego prawa ubezpieczeniowego, ponieważ konieczność jego istnienia jest nieznana jurysdykcjom obcym (szczególnie Wielkiej Brytanii dozwalającej ogromną elastyczność w tym zakresie). Wyjątkiem [...]
Czytaj dalej →

Katastrofa a ubezpieczenia indywidualne

Pragnę polecić niezwykle ciekawy artykuł Michael’a Faure’a i Veronique Bruggeman z niedawnego wydania Connecticut Insurance Law Journal (dostępny tutaj). Tekst przedstawia znaczenie transferu ryzyka związanego ze szkodami katastroficznymi oraz częstotliwością ich występowania, a także prezentuje argumenty za obowiązkowym ubezpieczeniem indywidualnym od ryzyk tego rodzaju. Ujmując w wielkim skrócie argumenty przedstawione przez autorów artykułu, szkody katastroficzne [...]
Czytaj dalej →

Termin wypłaty odszkodowania

Często zastanawiamy się w jakim terminie powinniśmy otrzymać należne nam odszkodowanie. Bywa tak, że wypłata odszkodowania jest czynnością czysto mechaniczną i następuje niemal natychmiast od momentu zgłoszenia szkody. Wtedy nie ma powodu do obaw czy niezadowolenia. Są jednak sytuacje, kiedy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą należności. Ta zwłoka może być usprawiedliwiona złożonym charakterem szkody, stopniem jej [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia