Kancelarie odszkodowawcze w procesie dochodzenia roszczeń

Kancelarie odszkodowawcze wyrastają na znaczących graczy na rynku ubezpieczeń w Polsce, doskonale wpasowując się w lukę pomiędzy zakładami ubezpieczeń a uprawnionymi do odszkodowania[1]. Częstokroć bowiem konsument, pozostawiony sam sobie w konfrontacji z potężną machiną, jaką jest ubezpieczyciel odmawiający spełnienia należnego świadczenia, poszukuje skutecznego i wykwalifikowanego reprezentanta swoich interesów. Przyjrzymy się zatem bliżej opłacalności dochodzenia roszczeń [...]
Czytaj dalej →

Kiedy UFG może nie dochodzić regresu od sprawcy szkody?

Jak już wcześniej kilkakrotnie wspominaliśmy, naczelną funkcją ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zaspokojenie interesu pokrzywdzonego. Konsekwencją takiego założenia jest wypłacenie odszkodowania uprawnionemu nawet wtedy, gdy sprawca szkody jest nieznany  lub nie zawarł obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC. Zajmuje się tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z art art. 110 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Fundusz po wypłacie odszkodowania wzywa [...]
Czytaj dalej →

Zmiany w ubezpieczeniu OC lekarzy i pielęgniarek od 2012 roku

Wejście w życie z ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziło nowe zasady w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Przyjrzyjmy się bliżej tym regulacjom.  Bardziej biznes niż służba  W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać o chęci maksymalnego zbliżenia regulacji zawodu lekarza (i pokrewnych) do modelu regulowanej działalności gospodarczej [...]
Czytaj dalej →

Uzyskanie odszkodowania gdy sprawca wypadku jest nieznany

Poszkodowani wypadkiem w przypadku nieustalenia sprawcy nie są pozostawieni sami sobie. Mogą oni bowiem skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o ile okoliczności uzasadniają odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego. Istnieją tutaj jednak pewne ograniczenia. Charakter szkody UFG zaspokaja roszczenie o naprawienie szkody: na osobie w mieniu, ale tylko kiedy równocześnie u któregokolwiek uczestnika [...]
Czytaj dalej →

Kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego świadczenia z OC kierowców

Niniejszy tekst (o dosyć przydługim tytule) otwiera mini cykl o obowiązkowych ubezpieczeniach OC. Mamy nadzieję, że się przyda ;)  Czym jest obowiązkowe OC? Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej to nic innego jak wymuszone przez ustawę ubezpieczenie odpowiedzialności danego podmiotu za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szkody te mogą być następstwem tzw. czynu niedozwolonego (deliktu) czy też [...]
Czytaj dalej →

Pułapki postępowania likwidacyjnego

Postępowanie likwidacyjne Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Informuje on  osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jest to tak zwane postępowanie [...]
Czytaj dalej →

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody na osobie reguluje Konwencja Warszawska z 1929 roku. Artykuł 17 niniejszej konwencji stanowi: ″Przewożący odpowiedzialny jest za szkody wynikłe w razie śmierci, zranienia lub wszelkiego innego uszkodzenia ciała, którego doznał podróżny, jeśli wypadek, który spowodował szkodę, zdarzył się na pokładzie statku powietrznego lub podczas wszelkich czynności związanych z wsiadaniem i [...]
Czytaj dalej →

Polisa zimowa – kolejny ból głowy

Co roku właściwie zadajemy sobie to samo pytanie: ubezpieczać się przed wyjazdem zimowym czy nie? Co roku też obawa o nasze zdrowie czy byt jest coraz silniej pobudzana – przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych szargają nasze nerwy coraz to nowszymi zagrożeniami, a zakłady ubezpieczeniowe kuszą nową gamą produktów (tanich i oczywiście niezbędnych) Na domiar złego same media [...]
Czytaj dalej →

Potencjalne przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Zjawiskiem z którym nie wszyscy, aczkolwiek na pewno mały odsektek ubezpieczonych miał styczność, jest nieprzyjemna sytuacja odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Pomijając przypadki, w których prawo samo zwalnia z takiego obowiązku, nierzadko sam zakład ubezpieczeniowy uporczywie stara się dopatrzeć przesłanek, które umożliwiłyby uchylenie się od odpowiedzialności za naprawienie szkody (często też jej zaniżenie). Poniżej przedstawiam [...]
Czytaj dalej →

Wycieczkowe bóle głowy

Sezon wakacyjny dobiega końca. Kończą się także wpływy zakładów ubezpieczeń z tytułu polis turystycznych, które z roku na rok zdobywają coraz większą popularność. Atrakcyjna cena, dobrze zaplanowany marketing i strategia sprzedaży często powodują, że konsument ulega wrażeniu, iż ubezpieczenie turystyczne to gwarancja spokoju za niewielką cenę. Rzadko kto jednak poświęca dłuższą chwilę na to, by [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia