Nota prawna

 I. Disclaimer

Blog „Prawo i Ubezpieczenia” ma na celu zaprezentowanie spostrzeżeń i opinii autorów na temat prawa ubezpieczeń oraz popularyzację tej tematyki wśród teoretyków i praktyków prawa, jak też i innych zainteresowanych osób. Inicjatywa ta jest przedsięwzięciem prywatnym, hobbystycznym i niepowiązanym z żadną instytucją finansową.

Forma internetowego magazynu (bloga) ze swej istoty uniemożliwia  potraktowanie zamieszczonych nań materiałów jako porad (opinii) prawnych. Tę uwagę autorzy odnoszą również do komentarzy zamieszczonych przez nich poprzez powiązany z blogiem profil „Prawo i Ubezpieczenia” na portalu społecznościowym Facebook. Nie  świadczymy pomocy prawnej w żadnej  formie.

Z wyżej wymienionych względów autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za indywidualne decyzje Czytelników, dotyczące ich sfery prawnej i finansowej. Prawo ubezpieczeniowe jest dziedziną szybko zmieniającą się i trudną z uwagi na bardzo częste nowelizacje, żywiołowy rozwój orzecznictwa i praktyki zakładów ubezpieczeń. Dlatego też w każdym przypadku zachęcamy do rozwagi oraz zasięgnięcia profesjonalnej opinii prawnej takich podmiotów, jak: broker ubezpieczeniowy, adwokat, radca prawny, ubezpieczeniowe firmy doradcze, organizacje konsumenckie. Pomoc prawną można uzyskać również u Rzecznika Ubezpieczonych bądź w (działających przy wydziałach prawa) uniwersyteckich poradniach prawnych.

II. Prawa autorskie

Kierujemy się następującymi zasadami:

  1. Teksty umieszczone na blogu są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych -i jako takie podlegają ochronie prawnej.
  2. Zezwala się na wykorzystywanie publikacji (ich fragmentów) do własnych, niekomercyjnych celów pod warunkiem umieszczenia linku (odnośnika) do źródła informacji. Pożądane jest poinformowanie zespołu autorskiego o wykorzystaniu tekstu (celem umożliwienia  zajęcia przezeń stanowiska w ewentualnej dyskusji).
  3. W przypadku chęci wykorzystania publikacji do celów komercyjnych prosimy o kontakt z zespołem autorskim.
  4. Publikacje (bądź odnośniki do publikacji) innych autorów a umieszczone na niniejszym blogu stanowią ich wyłączną własność intelektualną.

III. Pisma procesowe i akty prawne na PiU

Na stronie PiU znajdują się wzory pism procesowych oraz teksty aktów prawnych. Zostały one zebrane dla wygody  Czytelników w jednym miejscu, a pochodzą ze stron internetowych instytucji i urzędów publicznych.  W tym zakresie:

  1. Nie stanowią one przedmiotu prawa autorskiego (podstawa prawna: art. 4 pkt 1-2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  2. Autorzy strony Prawo i Ubezpieczenia nie ponoszą w jakiejkolwiek formie odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie przez Czytelników wyżej wymienionych materiałów. Czytelnicy korzystają z wyżej wymienionych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  3. Autorzy strony Prawo i Ubezpieczenia nie redagują pism procesowych  w indywidualnych sprawach Czytelników ani nie pomagają w ich sporządzaniu. Takie działanie mieściłoby się w ramach pomocy prawnej, której autorzy nie świadczą. W przypadku jakichkolwiek trudności należy skonsultować się z podmiotem wymienionym w części I.
Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia