Podstawy ubezpieczeń: polisa

Jeden z Czytelników wpisał w wyszukiwarkę frazę „co to „.  A zatem odpowiadamy ;).
1. W ścisłym, prawniczym znaczeniu  „polisa” to tyle,  co „dokument potwierdzający zawarcie  umowy ubezpieczenia” (z  wł.  ”polizza”-pokwitowanie).  Dokument ten wykształcił się w praktyce, ale ma tez swoje znaczenie prawne. Zgodnie z kodeksem cywilnym (dokładniej art. 809 k.c.) ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia, a w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia   (zob. też  art. 811 k.c.). Warto  pamiętać, że polisa, pomimo często efektownej formy, nie jest papierem wartościowym, a jedynie potwierdzeniem,  że umowa została zawarta.  Prawnie stanowi ona „znak legitymacyjny”-art. 92115 k.c. W praktyce obok  polisy występują  też zrównane z nią legitymacje ubezpieczeniowe,  dokumenty ubezpieczenia,  dowody uiszczenia  składki  i  inne.
Z uwagi  na znaczenie ubezpieczeń obowiązkowych, treść polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC  jest uregulowana stosownym rozporządzeniem Ministra Finansów (z  dnia 13  lipca 2012r.). Przykładowo OC posiadacza pojazdu musi zawierać:  rodzaj ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia,  przedmiot umowy ubezpieczenia, oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia, markę i model pojazdu mechanicznego, którego dotyczy, numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego, którego dotyczy, jeżeli został nadany, numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu mechanicznego, którego dotyczy, okres, na jaki została zawarta, sumę gwarancyjną ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej.
2. W  znaczeniu potocznym  ”polisa” oznacza  ”umowę ubezpieczenia” a ”mieć polisę”  to tyle, co „być ubezpieczonym”. Fakt ten jest często wykorzystywany w działalności marketingowej.  W rezultacie działalność ubezpieczeniowa często postrzegana jest jako sprzedaż polis. Nie  należy  jednak  mylić obydwu znaczeń.
Jedna odpowiedź do Podstawy ubezpieczeń: polisa

  1. Warto zaznaczyć, że to naprawdę bardzo ważny dokument, który powinien być w jakimś „honorowym” miejscu, bo nigdy nie wiemy kiedy będzie on nam potrzebny więc dobrze, aby każdy członek rodziny orientował się gdzie ten dokument się znajduje. Pamiętam sytuację, gdy zalało nam mieszkanie i chcieliśmy zgłosić szkodę ale przez długi czas szukaliśmy własnie polisy, która oczywiście jest w tej sytuacji niezbędna. Zajęło nam to kilka dni a ile było przy tym kłótni i niepotrzebnego stresu…
    Oczywiście w przypadku polisy OC samochodu musimy ją wozić ze sobą zawsze, bo inaczej możemy zapłacić kare podczas kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia