Regres ubezpieczeniowy

Często w trakcie styczności z problematyką ubezpieczeniową można zetknąć się z terminem regres ubezpieczeniowy.  Czy wszyscy jednak znamy jego praktyczne i teoretyczne znaczenie? Poniżej pragnę przedstawić zwięzly opis tej instytucji. Regres ubezpieczeniowy jest konstrukcją prawną uregulowana w art.  828 § 1 Kodeksu Cywilnego, typową dla wszystkich ubezpieczeń majątkowych. Konstrukcja ta pozwala na przejście na zakład [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia