Asekuracyjny tort do podziału -polski rynek ubezpieczeń a Solvency II

Ministerstwo Finansów w kwietniu bieżącego roku opublikowało założenia do projektu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Projektowany akt prawny ma na celu dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeń do wymagań dyrektywy  Solvency II (Wypłacalność II). Założenia do projektu przywołujemy jednak w innym kontekście. Dokument ten zawiera bardzo dobry przegląd podstawowych elementów składowych polskiego rynku ubezpieczeniowego. Dowiedzieć [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczenia rolnicze a klęski żywiołowe

Ostatnie straty,  jakie wywołały nawałnice w województwie łódzkim i mazowieckim, oraz aktualne działania rządu dotyczące likwidacji skutków ubiegłorocznej powodzi- uświadamiają, jak ważne są ubezpieczenia w rolnictwie. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z ciekawym tekstem M. Rapkiewicza „Ubezpieczenia w rolnictwie a powódź”. Do niewątpliwych zalet artykułu należą: zwięzłość, przegląd źródeł prawa oraz aktualne dane statystyczne. Z [...]
Czytaj dalej →

Harmonizacyjne dylematy-cz. II

Poprzedni wpis (poświęcony teoretycznym rozważaniom na temat harmonizacji prawa ubezpieczeniowego w UE) należałoby uzupełnić o opis aktualnych problemów prawodawcy europejskiego, dotyczących  wyboru jej metody i zakresu. Pewne wskazówki możemy znaleźć w zielonej księdze Komisji w sprawie ustanowienia europejskiego prawa umów oraz w stosownej rezolucji Parlamentu Europejskiego, dotyczących ogólniejszego tematu – wprowadzania zasad europejskiego prawa umów. [...]
Czytaj dalej →

Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń (PEICL)

Ogólnie o PEICL Czym są Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń? To prywatny dokument opracowany przez tzw. „Grupę z Innsbrucka” (czyli Grupę Restatement of European Insurance Contract Law), łączącą przedstawicieli nauki z kilkunastu krajów naszego kontynentu. Celem zespołu jest stworzenie podstawowych zasad rządzących umową ubezpieczenia. Nazywane są one z angielska PEICL- Principles of European Insurance Contract Law. [...]
Czytaj dalej →

Pułapki postępowania likwidacyjnego

Postępowanie likwidacyjne Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Informuje on  osobę występującą z roszczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Jest to tak zwane postępowanie [...]
Czytaj dalej →

Ubezpieczeniowe Fundusze Gwarancyjne – ujęcie porównawcze

Komparatystyki ciąg dalszy. Tym razem spora dawka wiedzy na temat obcych modeli stanowiących odpowiednik rodzimego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Samo opracowanie, o niewyszukanym tytule Ubezpieczeniowe Fundusze Gwarancyjne w wybranych krajach europejskich (kliknij na link by pobrać dokument), jest napisane w sposób przejrzysty i przystępny. Oczywiście, nie jest to przystępność uzyskana kosztem jakości. W tym kontekście nie [...]
Czytaj dalej →

Przedawnienie roszczenia regresowego

Dzisiaj trochę informacji na temat przedawnienia roszczenia regresowego. Kilka osób poprosiło mnie o poradę w tym względzie. Znalazło się także paru Czytelników, którzy najzwyczajniej zażądali uzupełnienia materiału poświęconego regresowi ubezpieczeniowemu. Zaspokajam ninieszą potrzebę. Ale posłużę się doskonałym tekstem Marcina Krzemińskiego, z którego sam wiele wyniosłem. Jest to bardzo obszerne i rzetelne , przynajmniej moim zdaniem, [...]
Czytaj dalej →

Magazyn ubezpieczeniowy

Całkiem przypadkowo i można by powiedzieć, że bezwolnie trafiłem na stronę www.capik.pl. Najzwyczajniej poszukiwałem kilku informacji na temat tego, czy w ogóle jest jakikolwiek konkretny podmiot, który organizuje szkolenia dla profesjonalistów z branży ubezpieczeniowej – ale takie z prawdziwego zdarzenia. To była jedna ze stron która pojawiła się w pierwszej 10 Google. I co mnie [...]
Czytaj dalej →

Zadośćuczynienie w Europie

Gorąco zachęcam do zapoznania się z najnowszym wydaniem specjalnym Wiadomości Ubezpieczeniowych, który znajdziecie tutaj. Numer ten poświęcony jest problematyce zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej i stanowi rozwinięty zbiór materiałów przedstawionych na konferencji poświęconej temu właśnie zagadnieniu. Po lekturze sam muszę przyznać, iż jest to udana publikacja. Prezentuje ona nie tylko praktyczne aspekty związane z opisywaną [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia