FCA – Risk Outlook 2014

FCA pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku opublikowała relatywnie zwięzły dokument, w którym podjęta została próba syntezy ryzyk mogacych wywierać niekorzystny wpływ na sektor usług finansowych. Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż założenia przedstawione w raporcie powoli się sprawdzają. Do głównych ryzyk zaliczono: ryzyka technologiczne; nierozsądną kulturę korporacyjną, promującą rozwój patologii rynkowych; kreatywną księgowość; nieefektywne [...]
Czytaj dalej →

Lloyd’s i ryzyka informatyczne

Pragniemy zarekomendować naszym Czytelnikom lekturę raportu nt. cyber-ryzyk pióra specjalistów z centrali Lloyd’s of London. Raport zawiera analizę 33 najbardziej powszechnych ryzyk informatycznych opartych o kanwę zdarzeń rzeczywistych, które odcisnęły swoje piętno na być albo nie być wielu organizacji. Raport jest napisany relatywnie prostym językiem (ENG) i jest dość lapidarny w treści. Do pobrania TUTAJ.
Czytaj dalej →

Powstała GFIA (Global Federation of Insurance Associations)

Jako jedni z pierwszych mamy przyjemność zakomunikować o powstaniu  w dniu 9 października 2012r. Global Federation of Insurance Associations-roboczo tłumaczymy nazwę jako „Światowa Federacja Izb Ubezpieczeniowych”. Organizacja zrzesza 31 izb (oryg. ‚associations’) regionalnych, w tym Polską Izbę Ubezpieczeń -i obejmuje swym zakresem 87% światowego rynku asekuracyjnego. Według komunikatu prasowego (do pobrania w języku angielskim) GFIA  będzie [...]
Czytaj dalej →

Regulacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej; niewidzialna ręka czy interwencjonizm?

Od dłuższego czasu przez media przewija się dyskusja na temat rosnących stawek ubezpieczeń majątkowych. Ze szczególną częstotliwością podkreślane są podwyżki cen polis majątkowych. Ich wzrost ubezpieczyciele tłumaczą nam standardowym zestawem wymówek: większa szkodowość, większa przestępczość, większa liczba samochodów oraz bardziej beztroskie traktowanie mienia. Do tej pory wszystko to było biernie akceptowane przez konsumentów oraz rządy. [...]
Czytaj dalej →

O ubezpieczeniach i kościołach

Tylko USA, nikt inny, i jeszcze długo nikt inny nie jest w stanie zaskakiwać w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego. Na temat kuriozów szkicowanych na salach sądowych można by było przygotować kilka dobrych książek. Ich gatunek? Do wyboru, do koloru – dramat, thriller, fantastyka, komedia romantyczna… Ale nie tym razem. Właśnie ukazało się najnowsze wydanie Connecticut Insurance [...]
Czytaj dalej →

Listopadowe wydanie biuletynu BILA

W listopadowym numerze biuletynu BILA kilka pozycji zasłużyło na uwagę. Jedną z nich jest tekst autorstwa Jonathana Goodliffe’a, który porusza problematykę zasadności roszczeń odszkodowawczych za niewypłacenie odszkodowania w terminie. Temat bardzo aktualny, szczególnie w świetle kontrowersji zrodzonych przez Sprung v Royal Insurance [1999] 1 Lloyd’s Rep IR 111, gdzie sąd uformował niecodzienną tezę, iż odszkodowanie [...]
Czytaj dalej →

Indie – rynek ubezpieczeniowy

Indyjski rynek ubezpieczeniowy jest rynkiem dość młodym w porównaniu z rynkami ubezpieczeniowymi krajów starej Europy. Aczkolwiek, obecnie jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków na świecie. Zalążkiem działalności ubezpieczeniowej w Indiach był Oriental Life Insurance Company – towarzystwo ubezpieczeń na życie o bardzo skromnej linii produktowej, oferujące ubezpieczenia tylko dla wybranych. W pierwszych kilku [...]
Czytaj dalej →

Nowości regulacyjne w common law

Właśnie ukazał się najnowszy numer oficjalnego wydawnictwa the British Insurance Law Association (BILA). Pomimo dość niskiej relewancji opisywanych tam zagadnień w stosunku do polskich uwarunkowań regulacyjnych i ekonomicznych, z czystej ciekawości polecam zapoznać się z treścią całego numeru. Za najlepszy artykuł osobiście uznałbym artykuł R. Parker’a i C. Robinson’a poświęcony skutkom wejścia w życie The [...]
Czytaj dalej →

Corporate governance a kryzys

Wielu analityków stoi na stanowisku, iż głównym czynnikiem sprawczym stojącym za kryzysem finansowym był błędny ład korporacyjny (corporate governance). Błędny zarówno pod względem zbytniej powierzchowności względem kluczowych czynników wewnętrznych, takich jak struktura zarządcza oraz kultura organizacji, jak i czynników zewnętrznych, za które w ogólnym rozumieniu można przyjąć brak odpowiedniego stopnia reaktywności na dynamikę mikro- i [...]
Czytaj dalej →

Political correctness a czynnik płci w ubezpieczeniach

Wpływ płci na ryzyko ubezpieczeniowe Stosowanie kryterium płci w ubezpieczeniach jest kwestią drażliwą w kontekście istniejących unijnych i krajowych przepisów antydyskryminacyjnych. Niemniej jednak z czynnikiem tym należy się liczyć. Według obszernego raportu GCAE: Można zaobserwować wyraźną różnicę pomiędzy długością życia mężczyzn i kobiet. Prowadzi to zwykle do odpowiadającego temu faktowi różnicowania warunków  ubezpieczeń na życie [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia