Zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym – kontrowersyjna uchwała III CZP 75/11

Trzynastego marca bieżącego roku Sąd Najwyższy w składzie siódemkowym w sprawie o sygn.  III CZP 75/11. podjął następującą uchwałę: „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności [...]
Czytaj dalej →

Odwrócona hipoteka- dodatkowa emerytura czy kiepski interes?

Ostatnio  atakowani jesteśmy reklamami tzw. funduszy hipotecznych. Marketingowcy prześcigają się w sprzedawaniu seniorom wizji bezpiecznej starości, wolnej od trosk o finanse z powodu uzyskiwania „dodatkowej emerytury”. Nie ulega wątpliwości, że w obliczu niewydolności polskiego systemu emerytalnego takie treści mogą paść na podatny grunt. Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy opłaca się zaufać takiej reklamie. [...]
Czytaj dalej →

Regulacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej; niewidzialna ręka czy interwencjonizm?

Od dłuższego czasu przez media przewija się dyskusja na temat rosnących stawek ubezpieczeń majątkowych. Ze szczególną częstotliwością podkreślane są podwyżki cen polis majątkowych. Ich wzrost ubezpieczyciele tłumaczą nam standardowym zestawem wymówek: większa szkodowość, większa przestępczość, większa liczba samochodów oraz bardziej beztroskie traktowanie mienia. Do tej pory wszystko to było biernie akceptowane przez konsumentów oraz rządy. [...]
Czytaj dalej →

O ubezpieczeniach i kościołach

Tylko USA, nikt inny, i jeszcze długo nikt inny nie jest w stanie zaskakiwać w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego. Na temat kuriozów szkicowanych na salach sądowych można by było przygotować kilka dobrych książek. Ich gatunek? Do wyboru, do koloru – dramat, thriller, fantastyka, komedia romantyczna… Ale nie tym razem. Właśnie ukazało się najnowsze wydanie Connecticut Insurance [...]
Czytaj dalej →

Listopadowe wydanie biuletynu BILA

W listopadowym numerze biuletynu BILA kilka pozycji zasłużyło na uwagę. Jedną z nich jest tekst autorstwa Jonathana Goodliffe’a, który porusza problematykę zasadności roszczeń odszkodowawczych za niewypłacenie odszkodowania w terminie. Temat bardzo aktualny, szczególnie w świetle kontrowersji zrodzonych przez Sprung v Royal Insurance [1999] 1 Lloyd’s Rep IR 111, gdzie sąd uformował niecodzienną tezę, iż odszkodowanie [...]
Czytaj dalej →

Tabele oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu -czyli o szacowaniu wysokości odszkodowania

Tabela jako narzędzie Stosowanie tabel norm procentowego uszczerbku na zdrowiu jest związane z określoną metodą szacowania wysokości odszkodowania w ubezpieczeniach wypadkowych. Opiera się ona na założeniu, że świadczenie ma w swojej wysokości być odpowiednie do poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku. Dla wygody przyjęto (w oparciu o wiedzę medyczną) pewien uśredniony standard współczynnika procentowego uszczerbku w oparciu [...]
Czytaj dalej →

Indie – rynek ubezpieczeniowy

Indyjski rynek ubezpieczeniowy jest rynkiem dość młodym w porównaniu z rynkami ubezpieczeniowymi krajów starej Europy. Aczkolwiek, obecnie jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków na świecie. Zalążkiem działalności ubezpieczeniowej w Indiach był Oriental Life Insurance Company – towarzystwo ubezpieczeń na życie o bardzo skromnej linii produktowej, oferujące ubezpieczenia tylko dla wybranych. W pierwszych kilku [...]
Czytaj dalej →

Nowości regulacyjne w common law

Właśnie ukazał się najnowszy numer oficjalnego wydawnictwa the British Insurance Law Association (BILA). Pomimo dość niskiej relewancji opisywanych tam zagadnień w stosunku do polskich uwarunkowań regulacyjnych i ekonomicznych, z czystej ciekawości polecam zapoznać się z treścią całego numeru. Za najlepszy artykuł osobiście uznałbym artykuł R. Parker’a i C. Robinson’a poświęcony skutkom wejścia w życie The [...]
Czytaj dalej →

Corporate governance a kryzys

Wielu analityków stoi na stanowisku, iż głównym czynnikiem sprawczym stojącym za kryzysem finansowym był błędny ład korporacyjny (corporate governance). Błędny zarówno pod względem zbytniej powierzchowności względem kluczowych czynników wewnętrznych, takich jak struktura zarządcza oraz kultura organizacji, jak i czynników zewnętrznych, za które w ogólnym rozumieniu można przyjąć brak odpowiedniego stopnia reaktywności na dynamikę mikro- i [...]
Czytaj dalej →

Asekuracyjny tort do podziału -polski rynek ubezpieczeń a Solvency II

Ministerstwo Finansów w kwietniu bieżącego roku opublikowało założenia do projektu nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Projektowany akt prawny ma na celu dostosowanie polskiego prawa ubezpieczeń do wymagań dyrektywy  Solvency II (Wypłacalność II). Założenia do projektu przywołujemy jednak w innym kontekście. Dokument ten zawiera bardzo dobry przegląd podstawowych elementów składowych polskiego rynku ubezpieczeniowego. Dowiedzieć [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia