FCA – Risk Outlook 2014

FCA pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku opublikowała relatywnie zwięzły dokument, w którym podjęta została próba syntezy ryzyk mogacych wywierać niekorzystny wpływ na sektor usług finansowych. Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż założenia przedstawione w raporcie powoli się sprawdzają. Do głównych ryzyk zaliczono: ryzyka technologiczne; nierozsądną kulturę korporacyjną, promującą rozwój patologii rynkowych; kreatywną księgowość; nieefektywne [...]
Czytaj dalej →

O prawie ubezpieczeniowym, o kancelariach odszkodowawczych i kancelariach butikowych

Gdy dojdzie do momentu w którym zmuszeni jesteśmy szukać pomocy prawnej często pojawia się bardzo zasadne pytanie: Jaką kancelarię prawniczą wybrać? Pytanie to też rodzi szereg kolejnych, równie słusznych wątpliwości. Nierzadko zastanawiamy się czy iść do prawnika bardzo wyspecjalizowanego, czy skorzystać z pomocy prawnika ‘od wszystkiego’. Ba, nie raz, nie dwa, przez głowę przechodzi nawet [...]
Czytaj dalej →

FCA znowu na językach

Nagłówki są, ale paniki nie ma. FCA ma jedynie zbadać przejrzystość ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów manipulacyjnych jakie ponoszone są przez konsumentów, którzy wykupili tzw. annuities – produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne, szeroko stosowane na Wyspach Brytyjskich jako instrument zabezpieczenia emerytalnego. FCA chce wziąć pod lupę świadomość konsumencką, tj. sprawdzić czy konsument więc co nieco odnośnie tego w jaki [...]
Czytaj dalej →

Obligacje katastroficzne: bardzo syntetyczny opis

Czym są obligacje katastroficzne? Obligacje katastroficzne – inaczej Catastrophic Bonds (CATs) – to instrumenty finansowe tworzone w procesie tzw. sekurytyzacji pośredniej (w sekurytyzacji pośredniej cedent zakłada niezależną spółkę celową Special Purpose Vehicle lub Special Purpose Reinsurance Vehicle, która przejmuje od niego ryzyko poprzez zobowiązanie umowne i emituje papiery wartościowe, których wartość nominalna oparta jest o składki ubezpieczeniowe [...]
Czytaj dalej →

Recenzja: The Rainmaker (1997)

The Rainmaker (w Polsce film ukazał się również pod tytułem Zaklinacz deszczu) to autorska adaptacja Francisa Forda Coppoli powieści Johna Grishama o tym samym tytule. Rezultatem jest świat fikcyjny uderzający w widza swoją realnością i łechczący jego emocje brutalnymi prawidłami funkcjonowania branży ubezpieczeniowej, obrazem prawników uwikłanych w ciągłą ‚pogoń za karetkami’ oraz niesprawiedliwością społeczną twardej [...]
Czytaj dalej →

Likwidacja międzynarodowych szkód komunikacyjnych

Tym razem bardzo krótki wpis, a właściwie odesłanie do raportu wydanego z okazji 50-lecia Członkostwa Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (www.pbuk.pl) w Systemie Zielonej Karty o wszystko-mówiącym tytule Likwidacja międzynarodowych szkód komunikacyjnych w Europie. Polecam i zapraszam do lektury. Plik z raportem do pobrania tutaj.
Czytaj dalej →

Podstawy ubezpieczeń: Estoppel

Estoppel (lub estopel) to termin często spotykany w nomenklaturze prawniczej systemów common law. Znaczenie tego terminu bywa odmienne w zależności od zastosowanego kontekstu i dziedziny prawa do jakiej się odnosi. W prawie ubezpieczeniowym estoppel to środek prawny o charakterze zwyczajowym, którego właściwe zastosowanie powoduje niedopuszczalność odmowy roszczenia lub nieuznania czynności faktycznej za zaistniałą i dokonaną [...]
Czytaj dalej →

Recenzja: C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych

Dla kogoś kto zdołał przekopać się przez niezły bagaż zagranicznych publikacji ekonomicznych sygnowanych przez ‚światowe’ domy wydawnicze, niekłamaną trudność sprawia entuzjastyczne spojrzenie na rodzime publikacje traktujące o podobnej tematyce. Tak było i w przypadku Ekonomiki i finansów gospodarstw domowych Czesława Bywalca. Choć tutaj poziom i treść tytułu sprowadziły mój sceptycyzm do partneru. Książkę przeczytałem bardzo [...]
Czytaj dalej →

Podstawy ubezpieczeń: Doubezpieczenie

Doubezpieczenie jest nową, dodatkową umową zawieraną z TU, która służy realizacji dwóch celów: -  uzupełnieniu sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niższa lub nieadekwatna do wartości ubezpieczeniowej ubezpieczonego mienia. Przykład Jan Kowalski zdecydował się na ubezpieczenie mieszkania na początku 2012 roku. TU obliczyło składkę ubezpieczeniową na podstawie ówczesnej wartości ubezpieczeniowej nieruchomości i jej [...]
Czytaj dalej →

Recenzja: M. Podstawka (red.), Finanse

‘Finanse’ pod redakcją naukową Mariana Podstawki to publikacja, która ze swobodną dumą, przynajmniej w mojej subiektywnej opinii, wchodzi do kanonu książek traktujących o rynkach i systemach finansowych. De facto, tuz po ukończeniu pracy nad niniejszą recenzją, książka zajęła jedno z bardziej honorowych i wyeksponowanych miejsc w moim podręcznym księgozbiorze. I to nie ze względu na [...]
Czytaj dalej →

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia