Zdarzenie niemożliwe jako przesłanka nieważności umowy ubezpieczeniowej

Art. 806 kodeksu cywilnego stanowi, iż umowa ubezpieczeniowa jest nieważna wówczas, gdy zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe (§1). Innymi słowy, prawdopodobieństwo zdarzenia losowego, które może podlegać ochronie ubezpieczeniowej musi być większe niż zero. Prawodawca, jednakże powstrzymał się od wskazania dokładnego zakresu konotacji ‚zdarzenia niemożliwego.’ Zakres ten wypracowała doktryna prawa ubezpieczeniowego.

Za najtrafniejszy pogląd w tym kontekście należy uznać wykładnie M. Orlickiego, który za w kontekście ubezpieczeniowym nakazuje uznawać takie zdarzenie, które:

  • już wystąpiło, a z jego natury wynika, iż może wystąpić tylko raz (np. Ubezpieczenie World Trade Center od zawalenia się nie będzie możliwe, ponieważ budynki te nie istnieją.)
  • w chwili trwania stosunku umownego odpadła możliwość zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego (np. Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi straci ważność, w przypadku, gdy na terytorium na którym znajduje się nieruchomość wyschła ostatnia rzeka, która jeszcze była rzeką o czynnym biegu tuż po zawarciu umowy ubezpieczeniowej, a teren nie posiada innych źródeł zagrożenia powodziowego.)
  • zdarzenie jest niemożliwe z samej swojej istoty (np. Nieważna będzie polisa od poparzeń śniegiem, z racji tego, iż takie poparzenie nie jest możliwe.)

§2 jest dopełnieniem §1 art. 806 kodeksu cywilnego. Wskazuje on na bezskuteczność objęcia ochroną ubezpieczeniową okresu poprzedzającego zawarcie umowy (ochrona wsteczna) w przypadku, gdy chociaż jedna ze stron wiedziała lub mogła się dowiedzieć, że w chwili zawarcia umowy zdarzenie objęte ochroną nie wystąpiło lub odpadła możliwość jego zajścia.

 

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia