Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń (PEICL)

Ogólnie o

Czym są Zasady Europejskiego Prawa Ubezpieczeń? To prywatny dokument opracowany przez tzw. „Grupę z Innsbrucka” (czyli Grupę Restatement of European Insurance Contract Law), łączącą przedstawicieli nauki z kilkunastu krajów naszego kontynentu. Celem zespołu jest stworzenie podstawowych zasad rządzących umową ubezpieczenia. Nazywane są one z angielska PEICL- Principles of European Insurance Contract Law.

Naukowcy używają w swych pracach metody porównawczej (tzw. komparatystycznej), wydobywając ze swoich krajowych systemów prawnych te przepisy, które w możliwie dobry sposób dadzą się pogodzić z regulacjami występującymi w pozostałych państwach. Ma to doprowadzić do opracowania ogólnego, wzorcowego modelu europejskiej umowy ubezpieczenia.

Linki do pełnego tekstu PEICL: POLSKI , ANGIELSKI

Znaczenie PEICL

PEICL z założenia nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego. Nie można więc przeceniać ich znaczenia. Ich zastosowanie może być jednak całkiem spore:

  • pomocniczo przy wykładni (czyli interpretacji postanowień) umowy ubezpieczenia w zgodzie z zasadami uczciwego obrotu czy dobrych obyczajów handlowych,
  • przy ustalaniu katalogu właściwych praktyk ubezpieczeniowych,
  • jako inspiracja do tworzenia prawa na szczeblu unijnym bądź krajowym,
  • jako wzór dla opracowywania poszczególnych, konkretnych umów ubezpieczenia (stworzenie tzw. wzoru standardowych warunków umowy).

Warto odnotować, że przyjęta przed trzema tygodniami rezolucja Parlamentu Europejskiego włącza (punktem 25) prace nad PEICL do większego projektu ustanowienia europejskiego prawa umów. Co więcej- instytucje unijne uznają, że europejskiej umowie ubezpieczenia należy nadać priorytetowy charakter „z uwagi na istniejące dla konsumentów korzyści wynikające  szczególnie dla umów ubezpieczenia na niewielką skalę”.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia