Załamek Q – przykład nierzetelnej definicji

Przed chwilą ktoś wpisał w naszą wyszukiwarkę „  bez  załamka q-„. Warto poświęcić temu kilka słów, bo temat  (chociaż leciwy)  dotyczy ciekawej  kwestii definicji w umowie ubezpieczenia.

Zgodnie  z decyzją  Prezesa z dn. 10  grudnia 2010r. (do pobrania TUTAJ) uznano się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów,  działanie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, polegające na posługiwaniu się we wzorcach umownych (stosowanych przy zawieraniu umów z  konsumentami) definicją zawału serca, zgodnie z którą uznanie jednostki chorobowej za zawał serca uzależnione jest od „Pojawienia się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem)”, podczas gdy zawał serca powstaje także wtedy, gdy się nie pojawi, które to działanie wprowadza konsumentów w błąd, co do przypadków udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Nałożono też  karę pieniężną blisko 4 milionów  zł.

Pojawienie się patologicznego załamka Q w EKG (nieobecnego przed zdarzeniem) jest pojęciem nieprecyzyjnym odnoszącym się jedynie do jednej z klinicznych postaci martwicy mięśnia sercowego. Zdaniem UOKiK, definicja sformułowana przez była wadliwa. Konsument nie mógł mieć wiedzy, że ubezpiecza się na wypadek, który występuje w stopniu bardzo ograniczonym wśród ogólnej liczby rozpoznań zawału serca, myśląc, że ubezpieczenie obejmuje każdą postać  choroby.

Podkreślenia wymaga, że powyższa praktyka została  zaniechana z dniem 1 czerwca 2010 r.

Jaki wypływa z tego morał? Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy trzeba po pierwsze bardzo dokładnie przeczytać w niej zawarte. W przypadku jakiejkolwiek niejasności  należy zasięgnąć  dodatkowej, sprawdzonej informacji,  bo właśnie takie niuanse –decydują o uzyskaniu należnego odszkodowania.

—–

Szerzej w archiwalnym artykule sprzed 2 lat:http://prawoiubezpieczenia.pl/all/kara-za-nieuzasadniona-odmowe-wyplaty-odszkodowania/
6 Odpowiedzi do Załamek Q – przykład nierzetelnej definicji

 1. PiU2

  1. Dziękuję za uwagę dotyczącą IE, nasz sztab ekspertów się tym zajmie ;). Takie są niestety uroki zmiany wizerunku. Na razie funkcjonuje wersja ‚beta’- do poprawki pójdzie panel boczny i kompatybilność z IE.

  2. Aktualnie PZU bardzo ostrożnie i pieczołowicie formułuje definicję zawału.

  Przykładowo ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym zawierają taką definicję:

  zawał serca – tylko taki zawał serca, który powoduje:
  a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów
  sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym
  pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę
  normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących
  wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
  - objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),
  - zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,
  - nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach
  obrazowych,
  lub
  b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do warto-
  ści przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy
  prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI),
  lub
  c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do
  wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:
  - nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku
  lewej odnogi pęczka Hisa,
  - udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,
  - udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego

  —————————————–
  Konia z rzędem temu, kto (nie będąc medykiem) będzie wiedział o co dokładnie chodzi ;)

 2. IE bywa złośliwy, też mi napsuł trochę krwi w pewnej kwestii. Boje się pomyśleć z czym będę musiał się zmierzyć, gdy w przyszłości zdecyduje się na podobny krok ze zmianą szaty graficznej:)
  Bez lekarza specjalisty od zawałów z taką definicją ani rusz. Z ciekawości jak będę miał możliwość to zapytam kogoś czy ten zapis należycie opisuje zawał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia