Wynagrodzenie służebności przesyłu (v.p.)

Któryś z naszych Czytelników z Poznania wpisał w wyszukiwarkę „ile odszkodowania za słup energetyczny”. To zagadnienie bardzo ciekawe  z prawnego i życiowego punktu widzenia, dlatego poświęcamy mu odrębne miejsce.

W największym skrócie ma za zadanie uregulowanie sytuacji, kiedy na czyimś gruncie znajdują się urządzenia należące do przedsiębiorcy przesyłowego (przykładowo zakładu energetycznego, ciepłowniczego). Z reguły mamy do czynienia tutaj z zaszłościami historycznymi, sięgającymi kilkadziesiąt lat wstecz, kiedy np. podczas elektryfikacji kraju nie przejmowano się za bardzo statusem prawnym nieruchomości. Zresztą wtedy każdy chciał mieć dostęp do podstawowych mediów.

Po wprowadzeniu w 2008r. do kodeksu cywilnego ustawowej służebności przesyłu za wynagrodzeniem, zainteresowanie tą instytucją znacząco wzrosło. Pojawiło się też mnóstwo problemów praktycznych: przykładowo czy wynagrodzenie ma być okresowe czy jednorazowe, czy brać pod uwagę powierzchnię urządzeń czy obszar tzw. stref ochronnych, czy opierać się na stawkach dzierżawny gruntów, jak rozliczyć utracone korzyści?

Należy odnotować, że Sąd Najwyższy wydał ostatnio orzeczenie, które stanowi de facto wytyczne co do ustalania wielkości wynagrodzenia. Sądy powszechne na pewno skorzystają w swoich uzasadnieniach z takich wskazań SN:

Postanowienie sądu polegające na ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu za wynagrodzeniem jest orzeczeniem tworzącym stosunek prawny. Podstawą wydania takiego orzeczenia  jest przepis ustawowy (art. 305 § 2 k.c.). Wskazany przepis przewiduje wprost wynagrodzenie jako świadczenie ekwiwalentne przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości. Ustawa nie określa, czy wynagrodzenie ma mieć charakter jednorazowy czy okresowy, co oznacza uprawnienie sądu do wyboru ekwiwalentnego świadczenia na rzecz właściciela – to postuluje, aby odwoływać się do kryteriów dotąd stosowanych przy ustanawianiu innych służebności gruntowych, a nie stosunków obligacyjnych w postaci najmu lub dzierżawy i nie utożsamiać go ze szkodą, mimo powinności uwzględnienia ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości i ewentualnych utraconych pożytków. Oznacza to, że wynagrodzenie powinno być ustalane każdorazowo indywidualnie i dostosowane do okoliczności, w tym zakresu, charakteru i trwałości obciążenia, jego uciążliwości, wpływu na ograniczenie korzystania z nieruchomości przez właściciela, zmniejszenia jej wartości. Uwzględniać należy, czy urządzenia przesyłowe służą także zaspokojeniu potrzeb właściciela nieruchomości obciążonej i wówczas ewentualnie odpowiednio je pomniejszać. Przy wyborze charakteru wynagrodzenia trzeba mieć na względzie okoliczności sprawy i interes stron. Orzeczenie obowiązku świadczenia periodycznego przy niedopuszczalności zmiany wysokości może doprowadzić do deprecjacji jego wartości, stąd interesy właściciela lepiej mogą być zabezpieczone poprzez jednorazową zapłatę. Jeżeli ograniczenie korzystania z nieruchomości przez właściciela jest znaczące i przemawiała za tym jej charakter, celowe będzie przyznanie wynagrodzenia okresowego. Każdorazowo jednak górną, nieprzekraczalną granicą powinna być wartość zajętej nieruchomości.

 (Postanowienie SN z dnia 18 kwietnia 2012 r, sygn. , wybór i opracowanie PiU)
Jedna odpowiedź do Wynagrodzenie służebności przesyłu (v.p.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia