Wpływ spożycia alkoholu na ciężkość urazu

Ciekawostka z Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. Otóż okazuje się, że nie zawsze uprzednie spożycie alkoholu powoduje pogorszenie rokowania u osoby, która doznała obrażeń ciała. Wnioski autorów są następujące[1]:

Dokonany przegląd piśmiennictwa wskazuje na neuroprotekcyjne działanie alkoholu etylowego i poprawę rokowania osób nietrzeźwych w przypadkach izolowanych obrażeń głowy, mimo że ciężkość tych obrażeń jest większa, niż u osób trzeźwych. Przy obrażeniach wielonarządowych wpływ alkoholu etylowego jest jednoznacznie negatywny, jednak nie przekłada się to na wzrost śmiertelności.

Oczywiście nie może to prowadzić do wniosku, że pozostawanie  poszkodowanego pod wpływem alkoholu wyłącza jego przyczynienie do zaistniałej szkody i zwiększenia jej rozmiaru (tj. art 362 k.c.). Podkreślają to zresztą sami autorzy. Nie należy bowiem zapominać o całokształcie okoliczności, które wiążą się ze stanem nietrzeźwości: obniżeniem krytycyzmu, wydłużeniem czasu reakcji, możliwym zaniechaniem środków ochronnych. Wreszcie-o możliwej odpowiedzialności karnej (np. art. 178a k.k.) czy odpowiedzialności cywilnej z tytułu regresu[2].

—————————-

Źródło:
[1] Aleksandra Borowska-Solonynko, Agnieszka Dąbkowska, Zuzanna Raczkowska, Wojciech Kwietniewski, „Wpływ spożycia alkoholu etylowego na ciężkość doznanych obrażeń, rokowanie i śmiertelność – przegląd piśmiennictwa”, AMSiK LXII, s. 47-54, pełny tekst TUTAJ

[2] Więcej informacji TUTAJ
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia