Zwolnienie dyscyplinarne za wypadek komunikacyjny (vox populi)

Postanowiliśmy skorzystać z nowej formuły. Od czasu do czasu (oprócz dłuższych artykułów, które na pewno nie przestaną się ukazywać) zamieszczać będziemy krótkie notatki inspirowane frazami wpisywanymi przez Czytelników w wyszukiwarkę google.
Pozwoli nam to na realizowanie głównego celu, jaki przyjęliśmy na www.prawoiubezpieczenia.pl – zwiększania świadomości prawnej internautów. Kwestie poboczne (acz równie ciekawe) umieścimy w kategorii „zasłyszane”. Roboczo (tak jak w temacie) oznaczamy je jako vox populi.
Z najczęściej powtarzających się fraz o szczególnym znaczeniu dla zrozumienia prawa ubezpieczeniowego stworzymy odrębny cykl: .

 

„28 września 2012 14:25:59 za wypadek komunikacyjny”

Ciekawe zagadnienie prawne dotyczące odpowiedzialności pracownika za zdarzenie losowe. Podstawą popularnej „dyscyplinarki”jest oczywiście kodeks pracy:

Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1)   ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2)   popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3)   zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W przypadku spowodowania wypadku komunikacyjnego możemy mieć do czynienia z potencjalnie każdą z trzech przyczyn:
1) Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie. Jeżeli więc pracownik spowodował wypadek prowadząc powierzony mu pojazd służbowy, a jednocześnie ‚wykazał się’ rażącym niedbalstwem czy winą umyślną, to taka przyczyna byłaby uzasadniona.

2) Spowodowanie wypadku w określonych sytuacjach jest przestępstwem (zob.rozdział XXI kodeksu karnego). Jednakże chcąc skorzystać z tej przesłanki  pracodawca musiałby wykazać, że popełnienie przestępstwa uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika. Chodzić tu może o szczególnie naganne przypadki zachowań kierującego pojazdem, kiedy jednak nie orzeka się zakazu prowadzenia pojazdów (np. narażenie życia dzieci przez kierowcę autobusu szkolnego)

3) Za przestępstwo (względnie wykroczenie) przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji można orzec w określonych sytuacjach środek karny zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli prawo jazdy byłoby do wykonywania pracy niezbędne (np.u kierowców, przedstawicieli handlowych), to taką przyczynę  można uznać za uzasadnioną.

O historii pewnej stłuczki i jej konsekwencjach można przeczytać również TUTAJ.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia