Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej może być ograniczony przez normy państwowe

Wedle opinii wyrażonej przez ETS swoboda w wyborze pełnomocnika procesowego oraz podmiotu mającego zapewnić ochronę prawną w ramach może ulegać ograniczeniu przez normy państwowe, bowiem art. 4(1) Dyrektywy 87/344 z 22 czerwca 1987 roku nie stanowi, iż państwa członkowskie są pozbawione takiego przywileju.

Konkluzja ta wypływa bezpośrednio z odpowiedzi na pytanie prejudycjalne o sygn. C-293/10, w którym ETS stanął na stanowisku, iż w kompetencjach państw członkowskich leży możliwość ograniczenia zakresu tego typu ochrony ubezpieczeniowej do osób posiadających odpowiednie kwalifikacje by taką ochronę efektywnie zapewnić. ETS jednakże powstrzymał się od oceny czy za takie ograniczenia można uznać limity kwotowe, które zawężają zakres ochrony prawnej do określonych kosztów, delegując niniejszą kompetencję na sądy państwowe.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia