Trzęsienie ziemi w The City

Po tym jak w 1997 roku Bank Anglii (Bank of England) został pozbawiony przywilejów nadzorczych nad rynkiem bankowym w Wielkiej Brytanii na rzecz nowo-formowanego FSA, wszystko wskazuje na to, iż decyzja ta zostanie odwrócona, a kompetencje tego podmiotu zostaną przywrócone w niedalekiej przyszłości. Taka informacja zaskoczył ostatnio opinie publiczna George Osbourne, który stwierdził, iż FSA nie wywiązało się należycie ani podczas wykonywania rutynowych zadań kontrolnych, ani w czasie kryzysu, którego powstanie i rozwój coraz częściej kojarzy się z nieudolnością dotychczasowego regulatora rynku.

Ostateczna data przekazania uprawnień nadzorczych jest niepewna. Eksperci wskazują, iż może to być rok 2012, jednakże późniejszy termin jest także realny z powodu zaawansowania działań rewizyjnych zapoczątkowanych pod egidą FSA. Wśród nich jest wiele poważnych przedsięwzięć takich jak chociażby projekt RDR (Retail Distribution Review), czyli zmiana procesu doradztwa i sprzedaży produktów finansowych, a także wymagań stawianych profesjonalistom pracującym w branży.

Fakty wskazują na to, iż głównym bodźcem sprawczym tej nieoczekiwanej strategii jest nie tylko realizacja politycznych przyrzeczeń świeżo wybranego rządu, ale także przywrócenie dominującej pozycji nadzorczej bankowi centralnemu, który dzięki temu posunięciu uzyska komplet narzędzi i prerogatyw potrzebnych do prewencji oraz zwalczania sytuacji kryzysowych. Co więcej, połączenie banku centralnego z instytucja nadzorująca rynek, ma polepszyć zdolność reagowania na zagrożenia niestabilności finansowej. FSA w tym zakresie wydawało się być zbyt opieszale.

Eksperci sceptycznie nastawieni do nowego pomysłu administracji rządowej nie zgadzają się z tymi zarzutami. Twierdza, iż FSA było wydolne i działało prawidłowo. Większość z nich wskazuje również, że koncentracja większości uprawnień w rekach jednej instytucji nie może wyjść na dobre. Nie dość, ze urośnie ona za bardzo w sile, to jeszcze będzie miała monopol decyzyjny w wielu aspektach, także makroekonomicznych. W rezultacie, komitet banku odpowiedzialny za kwestie regulacyjne, urośnie do rangi ciała o najszerszych kompetencjach regulacyjnych na świecie. Tym sposobem może wiec pozostać ‚głuchy’ na glosy rynku, a także na sugestie wielu grup interesu. A taka postawa nie byłaby przyjęta ze szczególnym optymizmem, zwłaszcza po tym jak FSA ‚rozpieszczało’ publikę licznymi konsultacjami i projektami roboczymi.

Ale samo przekazanie kompetencji nadzorczych bankowi centralnemu to nie koniec zmian. Na pozostałościach FSA, ma zostać zbudowana jeszcze jedna agencja rządowa – Consumer Protection and Markets Authority – odpowiedzialna za ochronę konsumentów i samego rynku usług finansowych. Jej działania maja zapewnić ciągłość realizacji projektów, zapoczątkowanych jeszcze przez FSA. Nowy organ będzie także kontynuował umacnianie świadomości konsumenckiej i zasad fair play w powierzonym zakresie. Chociaż pomysł utworzenia tego organu jest atakowany, bo zarzuca się mu zbytnia rozrzutność. Po pierwsze jego kompetencje będą się pokrywały z kompetencjami The Competition Commission i The Office of Fair Trading, a dodatkowe koszty utrzymania biura o podobnych prerogatywach i roli wydaja się być nierozsądnym krokiem w dobie kryzysu. Po drugie, będzie to krok to dalszej delegacji uprawnień, które tak naprawdę powinny zostać utrzymane w ramach organu nadzorującego rynek.

Grzegorz Grzeszczyk
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia