Recenzja: T. Czech, Kredyt konsumencki. Komentarz

Z zainteresowaniem przyglądam się akcji „Zanim podpiszesz”, skierowanej przez , , et consortes do osób, które zagrożone są wpadnięciem w spiralę kredytową. Przedsięwzięcie wydaje się być bardzo potrzebne, jednakże cokolwiek spóźnione, o czym świadczą między innymi rosnące z roku na rok zyski windykatorów. Niemniej akcja stanowi doskonałe źródło wiedzy dla laika i niezły przewodnik po zawiłościach systemu finansowego, kredytowania, piramid finansowych i tzw. chwilówek. Z inicjatywą można zapoznać się na stronie http://www.zanim-podpiszesz.pl/.

Jednocześnie brakowało na rynku publikacji skierowanej do profesjonalistów, która w sposób przystępny traktowałaby o konsumenckim rynku finansowym. Lukę tę w moim odczuciu wypełnia praca Tomasza Czecha pt. „ konsumencki” , która ukazała się nakładem w roku 2012.

Publikacja stanowi pogłębiony komentarz do nowej ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011r. W tej mierze przepisy ustawy determinują układ pracy. Jednakże komentarz T. Czecha spośród innych z kilku powodów wyróżnia się szczególnie.

Po pierwsze jest niezwykle kompleksowy. Autor nie ogranicza się do suchego przedstawiania obowiązujących przepisów prawnych, a prezentuje je w szerokim kontekście implementacji norm europejskich (w szczególności dyrektywy 2008/48). Ponadto komentowane przepisy umiejscawia w praktyce obrotu gospodarczego poprzez odnoszenie się do dobrze dobranego orzecznictwa sądowego (przede wszystkim ) oraz decyzji Prezesa UOKiK. Daje to czytelnikowi wgląd w realia rynku kredytowego i poszerza jego wiedzę na temat klauzul abuzywnych występujących w umowach. Po wtóre, praca T. Czecha jest bardzo przystępna. Na uznanie zasługuje opatrywanie komentowanych trudniejszych przepisów licznymi przykładami, unaoczniającymi rozpatrywane problemy. Zwiększa to walor edukacyjny publikacji. Po trzecie- książka jest po prostu dobrze napisana- przez praktyka z myślą o praktykach. Autor posługuje się jasnym i przejrzystym językiem, unikając tak częstego dla komentatorów przeteoretyzowania i napuszonego stylu. T. Czech nie stroni również od własnych, celnych i niejednokrotnie ostrych ocen na temat rodzimej legislacji, w szczególności w odniesieniu do jakości implementowania norm europejskich. Ponadto odważnie prezentuje własne (niekiedy odmienne od powszechnie przyjętego) stanowisko dotyczące wykładni komentowanych przepisów, jednakże wyraźnie to w tekście zaznacza, szeroko opisując poglądy odmienne.

Komu zatem można polecić komentarz T. Czecha? Przede wszystkim osobom mogącym mieć do czynienia w codziennej pracy z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim-sędziom, radcom prawnym i adwokatom. Publikacja przyda im się tym bardziej, że dotyka materii trudnej, silnie związanej z ekonomią i rynkiem finansowym, a na tym polu klasyczne wykształcenie prawnicze często słabuje. Coraz częściej zaś sprawy wynikłe na tle umów kredytowych trafiają na wokandę. Komentarz będzie -analogicznie- przydatny bankowcom, bowiem stanowić może przewodnik po prawnych zagadnieniach oferowanych przez nich rozwiązań kredytowych. Ponadto do książki mogą sięgnąć studenci działający w uniwersyteckich poradniach prawnych, bowiem często do klinik prawnych swoje pierwsze kroki kierują zawiedzeni czy skonsternowani kredytobiorcy.

Minusem publikacji jest niestety jej cena (129 zł na okładce). Jednakże z wyżej przytoczonych powodów będą to dobrze wydane pieniądze.

Ocena PiU: 9/10

 
Komentarze są wyłączone.

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia