Recenzja: M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Dzięki uprzejmości wydawnictwa jako jedni z pierwszych mogliśmy zapoznać się z najnowszą publikacją prof. Mirosława Nesterowicza „. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych”.

Jest to książka nietuzinkowa. Składają się bowiem na nią glosy do orzeczeń sądowych w sprawach medycznych. Omówiono w niej nie tylko judykaty Sądu Najwyższego, ale też sądów apelacyjnych oraz okręgowych. Uszeregowane są one według klucza tematycznego i poprzedzono je odautorskim komentarzem (wstępem), wprowadzającym  w poszczególne zagadnienia.

Niewątpliwą zaletą publikacji jest jej usystematyzowanie. Autor prowadzi czytelnika przez wszystkie ważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością cywilnoprawną podmiotów leczniczych. Lekturę rozpoczynamy od podstaw odpowiedzialności lekarza i podmiotu opieki zdrowotnej, żeby płynnie przejść do zagadnień winy i błędu sztuki lekarskiej oraz związku przyczynowego pomiędzy nimi a zaistniałą szkodą. Następnie czytelnik ma okazję zapoznać się z orzeczeniami dotyczącymi poszczególnych zdarzeń medycznych[1]: zabiegów dokonanych bez lub z przekroczeniem zgody pacjenta, zakażeń szpitalnych, nieodpowiedniego obchodzenia się ze sprzętem medycznym, zabiegom sterylizacji i chirurgii estetycznej. Ze szczególna pieczołowitością potraktowano kwestie odpowiedzialności związanej z ciążą i opieką okołoporodową: badań prenatalnych, porodu, roszczeń z tytułu tzw. wrongful conception, wrongful birth i wrongful life. Co ciekawe, Autor podejmuje też  niecodzienne i rzadziej poruszane tematy: zagadnienie transfuzji krwi u Świadków Jehowy (i to na przykładzie orzeczeń francuskich) czy zapłodnienie post mortem. Lekturę kończymy na zagadnieniach związanych z wynagrodzeniem szkody (krzywdy) wyrządzonej przy leczeniu i przedawnieniu roszczeń. W tej kwestii Autor dokonuje rzetelnego przeglądu najważniejszych kwestii: ustalenia wysokości i formy świadczenia odszkodowawczego ze szczególnym uwzględnieniem miarkowania tego świadczenia. Nieco na marginesie pozostawiono kwestie odpowiedzialności NFZ za leczenie nieubezpieczonych czy udzielanie świadczeń pozaumownych i ponadlimitowych.

Podkreślenia (i zarazem aprobaty) wymaga fakt uwypuklenia w publikacji wątków procesowych związanych z orzekaniem: ciężaru dowodzenia, notoryjności sądowej, błędów konstrukcji uzasadnienia czy mankamentów w ustalaniu przez sądy stanów faktycznych. Autor w celny sposób wytyka zauważone przez siebie uchybienia i przedstawia swoje kontrargumenty.

Konstrukcja książki umożliwia szybkie odnalezienie interesujących czytelnika zagadnień. Niektóre rozdziały uzupełnione zostały o system odesłań do kolejnych orzeczeń i glos. Pozwala to na sprawne poruszanie się po publikacji i bardziej systematyczną lekturę. Na pochwałę zasługuje też precyzyjny oraz zwięzły język autora, który szczęśliwie unika popadania w pompatyczny czy przesadnie hermetyczny styl prawniczego wywodu.

Mocną stroną książki jest danie czytelnikowi wglądu w praktykę orzeczniczą sądów w sprawach medycznych, w tym sądów pierwszoinstancyjnych. Jednocześnie położenie przez Autora nacisku na praktyczne aspekty funkcjonowania prawa medycznego i przyjęta przezeń formuła zbioru glos powodują, że publikacja wymaga od czytelnika pewnego wyrobienia prawniczego. Przede wszystkim niezbędne jest zorientowanie w dosyć często nowelizowanych przepisach. Ponadto dla pełnego korzystania z książki konieczna jest przynajmniej podstawowa znajomość dorobku doktryny prawa zobowiązań, gdyż kilkustronicowe wprowadzenia mogą nie wystarczać wnikliwemu czytelnikowi. Pewien niedosyt budzi brak zamieszczenia w publikacji (zapewne z powodów objętościowych) szerszych fragmentów orzeczeń (szczególnie trudniej dostępnych wyroków sądów okręgowych).

Publikacja umożliwia ponadto również przegląd podstawowych problemów prawnych i sytuacji faktycznych, jakie niosą za sobą rozwój medycyny i nowoczesna działalność lecznicza. Autor właściwie identyfikuje aktualne tendencje dotyczące wykładni prawa medycznego-przykładowo odejście od „kolektywnego” rozumienia wysokości odpowiedniego zadośćuczynienia („przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa”) i przyjęcie  zasady indywidualnego ustalania rozmiaru krzywdy każdego pacjenta.

W ocenie PiU książkę można polecić przede wszystkim profesjonalistom- zawodowym pełnomocnikom, sędziom oraz aplikantom do zawodów prawniczych. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest podjęcie dyskursu (czy to z przeciwnikiem procesowym, czy z sądem pierwszej instancji) odnośnie stosowania prawa medycznego, publikacja prof. Nesterowicza będzie nieoceniona. Dostarcza ona bowiem właściwych argumentów przeciwko twierdzeniom strony przeciwnej (względnie: rozumowaniu sądu pierwszej instancji), częstokroć bezrefleksyjnie kopiującego tezy orzeczeń bez właściwego odniesienia  się do ich podstawy faktycznej. Książka autorstwa M. Nesterowicza może być używana posiłkowo przy formułowaniu zarzutów apelacji, w szczególności w zakresie błędów w ustaleniach faktycznych i prawnej oceny materiału dowodowego w tzw. sprawach medycznych.

 

Podsumowanie:

Autor: M.
Tytuł:  Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych
Wydawnictwo: LexisNexis
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 505

Końcowa ocena PiU: 8.5/10

 

 

—–
[1] w tym wypadku pojęcia „zdarzenie medyczne” używamy w znaczeniu „zdarzenie wywołujące szkodę”, czyli szerszym niż zdefiniowane w art 67a ustawy o prawach pacjenta.
13 Odpowiedzi do Recenzja: M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

  1. Elżbieta Misiewicz

    Ciekawa opinia, interesuje mnie zagadnienie prawo medyczne. Proszę o informację, czy można nabyć powyższą pozycję przez internet. Pozdrawiam : – >

  2. PiU2

    Nie chcielibyśmy tutaj nikogo faworyzować :)

    Na pewno warto sprawdzić stronę wydawcy i co większych księgarni online, tudzież poszperać na allegro.

    Pozdrawiamy :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia