Recenzja: M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

Dzięki uprzejmości wydawnictwa jako jedni z pierwszych mogliśmy zapoznać się z najnowszą publikacją prof. Mirosława Nesterowicza „. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych”.

Jest to książka nietuzinkowa. Składają się bowiem na nią glosy do orzeczeń sądowych w sprawach medycznych. Omówiono w niej nie tylko judykaty Sądu Najwyższego, ale też sądów apelacyjnych oraz okręgowych. Uszeregowane są one według klucza tematycznego i poprzedzono je odautorskim komentarzem (wstępem), wprowadzającym  w poszczególne zagadnienia.

Niewątpliwą zaletą publikacji jest jej usystematyzowanie. Autor prowadzi czytelnika przez wszystkie ważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością cywilnoprawną podmiotów leczniczych. Lekturę rozpoczynamy od podstaw odpowiedzialności lekarza i podmiotu opieki zdrowotnej, żeby płynnie przejść do zagadnień winy i błędu sztuki lekarskiej oraz związku przyczynowego pomiędzy nimi a zaistniałą szkodą. Następnie czytelnik ma okazję zapoznać się z orzeczeniami dotyczącymi poszczególnych zdarzeń medycznych[1]: zabiegów dokonanych bez lub z przekroczeniem zgody pacjenta, zakażeń szpitalnych, nieodpowiedniego obchodzenia się ze sprzętem medycznym, zabiegom sterylizacji i chirurgii estetycznej. Ze szczególna pieczołowitością potraktowano kwestie odpowiedzialności związanej z ciążą i opieką okołoporodową: badań prenatalnych, porodu, roszczeń z tytułu tzw. wrongful conception, wrongful birth i wrongful life. Co ciekawe, Autor podejmuje też  niecodzienne i rzadziej poruszane tematy: zagadnienie transfuzji krwi u Świadków Jehowy (i to na przykładzie orzeczeń francuskich) czy zapłodnienie post mortem. Lekturę kończymy na zagadnieniach związanych z wynagrodzeniem szkody (krzywdy) wyrządzonej przy leczeniu i przedawnieniu roszczeń. W tej kwestii Autor dokonuje rzetelnego przeglądu najważniejszych kwestii: ustalenia wysokości i formy świadczenia odszkodowawczego ze szczególnym uwzględnieniem miarkowania tego świadczenia. Nieco na marginesie pozostawiono kwestie odpowiedzialności NFZ za leczenie nieubezpieczonych czy udzielanie świadczeń pozaumownych i ponadlimitowych.

Podkreślenia (i zarazem aprobaty) wymaga fakt uwypuklenia w publikacji wątków procesowych związanych z orzekaniem: ciężaru dowodzenia, notoryjności sądowej, błędów konstrukcji uzasadnienia czy mankamentów w ustalaniu przez sądy stanów faktycznych. Autor w celny sposób wytyka zauważone przez siebie uchybienia i przedstawia swoje kontrargumenty.

Konstrukcja książki umożliwia szybkie odnalezienie interesujących czytelnika zagadnień. Niektóre rozdziały uzupełnione zostały o system odesłań do kolejnych orzeczeń i glos. Pozwala to na sprawne poruszanie się po publikacji i bardziej systematyczną lekturę. Na pochwałę zasługuje też precyzyjny oraz zwięzły język autora, który szczęśliwie unika popadania w pompatyczny czy przesadnie hermetyczny styl prawniczego wywodu.

Mocną stroną książki jest danie czytelnikowi wglądu w praktykę orzeczniczą sądów w sprawach medycznych, w tym sądów pierwszoinstancyjnych. Jednocześnie położenie przez Autora nacisku na praktyczne aspekty funkcjonowania prawa medycznego i przyjęta przezeń formuła zbioru glos powodują, że publikacja wymaga od czytelnika pewnego wyrobienia prawniczego. Przede wszystkim niezbędne jest zorientowanie w dosyć często nowelizowanych przepisach. Ponadto dla pełnego korzystania z książki konieczna jest przynajmniej podstawowa znajomość dorobku doktryny prawa zobowiązań, gdyż kilkustronicowe wprowadzenia mogą nie wystarczać wnikliwemu czytelnikowi. Pewien niedosyt budzi brak zamieszczenia w publikacji (zapewne z powodów objętościowych) szerszych fragmentów orzeczeń (szczególnie trudniej dostępnych wyroków sądów okręgowych).

Publikacja umożliwia ponadto również przegląd podstawowych problemów prawnych i sytuacji faktycznych, jakie niosą za sobą rozwój medycyny i nowoczesna działalność lecznicza. Autor właściwie identyfikuje aktualne tendencje dotyczące wykładni prawa medycznego-przykładowo odejście od „kolektywnego” rozumienia wysokości odpowiedniego zadośćuczynienia („przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa”) i przyjęcie  zasady indywidualnego ustalania rozmiaru krzywdy każdego pacjenta.

W ocenie PiU książkę można polecić przede wszystkim profesjonalistom- zawodowym pełnomocnikom, sędziom oraz aplikantom do zawodów prawniczych. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest podjęcie dyskursu (czy to z przeciwnikiem procesowym, czy z sądem pierwszej instancji) odnośnie stosowania prawa medycznego, publikacja prof. Nesterowicza będzie nieoceniona. Dostarcza ona bowiem właściwych argumentów przeciwko twierdzeniom strony przeciwnej (względnie: rozumowaniu sądu pierwszej instancji), częstokroć bezrefleksyjnie kopiującego tezy orzeczeń bez właściwego odniesienia  się do ich podstawy faktycznej. Książka autorstwa M. Nesterowicza może być używana posiłkowo przy formułowaniu zarzutów apelacji, w szczególności w zakresie błędów w ustaleniach faktycznych i prawnej oceny materiału dowodowego w tzw. sprawach medycznych.

 

Podsumowanie:

Autor: M.
Tytuł:  Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych
Wydawnictwo: LexisNexis
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 505

Końcowa ocena PiU: 8.5/10

 

 

—–
[1] w tym wypadku pojęcia „zdarzenie medyczne” używamy w znaczeniu „zdarzenie wywołujące szkodę”, czyli szerszym niż zdefiniowane w art 67a ustawy o prawach pacjenta.
14 Odpowiedzi do Recenzja: M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

 1. Elżbieta Misiewicz

  Ciekawa opinia, interesuje mnie zagadnienie prawo medyczne. Proszę o informację, czy można nabyć powyższą pozycję przez internet. Pozdrawiam : – >

 2. PiU2

  Nie chcielibyśmy tutaj nikogo faworyzować :)

  Na pewno warto sprawdzić stronę wydawcy i co większych księgarni online, tudzież poszperać na allegro.

  Pozdrawiamy :)

 3. The delusion of Bitcoin Gold is to make
  Bitcoin defense
  decentralised
  besides. Satoshi Nakamoto’s unachievable
  discerning of “one CPU one vote” has been altered
  away a materiality
  where the confer and assigning
  of defense
  gear has or learned collection close dead
  as abject
  near a further petite nonentity
  of reasons, any
  of which suffer
  championing
  busy
  in dirty
  convention fronting pull laborers
  and the Bitcoin mesh
  as a unabridged
  . By ever-changing Bitcoin’s proof-of-work rule
  from SHA256 to Equihash, each
  of the distinguished SHA256 defense
  gear disposition
  be noncurrent
  equating defense
  the Bitcoin Gold blockchain. Thus, Bitcoin Gold disposition
  care an time
  equating legion advanced habitual being each
  atop of the bearing to partake in participation in in in the defense
  fleshing dead
  with widely-available consumer object that is manufactured and circulated
  near positive mainstream ta. A likewise
  decentralise, universal defense store
  is likewise
  conscious and likewise
  in limit with Satoshi’s recent vision.
  What purse should I clout my BTC in to fabricate certainly I testament catch BTG?
  Some billfold ballplayer
  energy you manage
  way
  to your BTG, patch others ballplayer
  disposition you to get
  added
  abstract
  bitcoin gold
  bitcoin gold 2017
  bitcoin gold 25 october
  bitcoin gold algorithm
  bitcoin gold and coinbase
  bitcoin gold and trezor
  bitcoin gold binance
  bitcoin gold bittrex
  bitcoin gold claim
  bitcoin gold coinomi
  bitcoin gold date
  bitcoin gold desktop wallet
  bitcoin gold dividend
  bitcoin gold exodus
  bitcoin gold fork
  bitcoin gold fork bittrex
  bitcoin gold futures
  bitcoin gold github
  bitcoin gold guide
  bitcoin gold hitbtc
  bitcoin gold home page
  bitcoin gold in coinbase

  movements. Verified billfold that support BTC and BTG side-by-side testament be catalogued
  on the Bitcoin Gold limited side. We testament post guides
  exemplifying retrieving BTG from the about diarrheal
  wallets, containing Bitcoin Core, Electrum, Mycelium, metallic goods wallets, matter wallets, and more.
  bitcoin cash hashrate

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia