Recenzja: H. Davies, D. Green, Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego

‘Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego’ to publikacja nieszablonowa. Davies i Green przedstawiają charakterystykę i kompetencje podmiotów sprawujących pieczę na światowymi rynkami finansowymi w sposób nietypowo lakoniczny, choć bardzo przemyślany i lekki. Nie ma przydługiego wstępu, czy też mało konkretnych rozdziałów. Autorzy unikają również czysto deskryptywnej narracji, typowej dla wydawnictw profesjonalnych, nie przesadzając tym samym z żargonem ekonomiczno-prawniczym. Wiedza jest rozsądnie dozowana i przekazywana w nienagannej kolejności. Proces zapoznawania się z treścią książki jest zatem bezbolesny, naturalny i nie męczy jak inne, często przeintelektualizowane publikacje.

Na wstępie (Rozdział 1), zgodnie z zasadami sztuki pisarskiej poddane dyskusji zostają cele międzynarodowej regulacji finansowej. Autorzy z wielką swobodą omawiają czynniki jakie doprowadziły do wykształcenia się współczesnej siatki podmiotów regulacyjnych i nadzorczych oraz wskazują na powody utrzymywania tej skomplikowanej struktury przy życiu.  Dalszą część publikacji stanowią rozważania teoretyczno-praktyczne na temat obecnej struktury i praktyki regulacyjnej (Rozdział 2) oraz dość pobieżne opisy międzynarodowych instytucji finansowych (Rozdział 3). Niektórym czytelnikom może nie przypasować swobodny ton jaki towarzyszy tym opisom i, być może,  ich wybiórczość. Mnie osobiście cieszy fakt luźniejszych dywagacji, budujących bardziej przyjazną aurę nad publikacją. Jak wspomniałem powyżej, książka czyta się bardzo dobrze i płynnie.

Po przypomnieniu podstaw teoretycznych Davies i Green przybliżają funkcjonowanie sieci nadzorczych funkcjonujących w ramach UE (Rozdział 4) oraz opisują, jak dla mnie niedostatecznie dokładnie, regulację sektora finansowego Państw G7 (Rozdział 5). Skoro publikacja została przeznaczona na polski rynek wydawniczy, dziwi  fakt, iż pominięto opis rodzimego systemu nadzoru finansowego. W moim subiektywnym odczuciu wydaje się, że nawet lapidarna wzmianka o KNF-ie byłaby mile widziana. Jeszcze bardziej cieszyłbym się, i podejrzewam, że inni również,  z szerszej analizy, zawierającej chociażby kilka słów na temat innych jurysdykcji.

Ostatnie dwa rozdziały to ożywiona dyskusja de lege lata (Rozdział 6) i de lege ferenda (Rozdział 7) osadzona w kontekście regulacji sektora finansowego. Poruszonych zostaje wiele zagadnień, począwszy od standardów rynkowych, a skończywszy na dywagacjach na temat samoregulacji. Ton tej debaty, co podkreślę raz jeszcze, jest bardzo merytoryczny i wyzbyty przydługawych stwierdzeń czy buńczucznych ocen. Autorzy, jak na profesjonalistów o dużym stażu rynkowym przystało, komentują obecny stan regulacji oraz konieczność reform bez większych emocji, z solidną dawką realizmu i trzeźwego spojrzenia.

Publikacja niewątpliwie jest wartościowa. Nie jest to jednakże tytuł, który może aspirować do miana komplementarnego kompendium wiedzy o systemach i instytucjach nadzoru i regulacji rynku finansowego. Jest na to zbyt zwięzły i traktuje niektóre zagadnienia po macoszemu. Na przykład bardzo syntetycznie omówiono zagadnienia związane ze strukturą i kompetencjami FSA, wiele do dopowiedzenia pozostało w kwestiach związanych z nadzorem rynkowym w USA i w UE. Wszak wady te zostały wskazane w przedmowie do omawianej publikacji, wydaje się, iż ekonomia słowa nie powinna w tak złożonej i szerokiej dziedzinie odgrywać pierwszych skrzypiec.  Im plus należy przyznać, że ‘Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego’ omawia w sposób wystarczająco szczegółowy to co powinno zostać omówione, a po lekturze nie ma się wrażenia, że zbyt wiele zostało pominięte. Innymi słowy, w swojej prostocie, przystępności i zwięzłości książka nadal zawiera szereg informacji i opisów, które pozwalają na wyrobienie wstępnej znajomości podstaw funkcjonowania oraz struktur podmiotów regulujących rynek.

Komu z czystym sumieniem można polecić opisywaną książkę? Na pewno nie jest to publikacja dla czytelników od których wymaga się znajomości niuansów na temat międzynarodowej regulacji sektora finansowego. Tytuł jest natomiast doskonałą propozycją dla tych co wiedzę o globalnym nadzorze i regulacji sektora finansowego chcą sobie odświeżyć albo poznać, niekoniecznie w największym szczególe.

Autor: H. Davies, D. Green
Tytuł: Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 306

Ocena PU: 7/10

 

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia