Pułapki bancassurance w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych

Szóstego grudnia opublikował dokument pod niepozorną nazwą „Aneks do raportu o „. W swej istocie „Aneks” to prawdziwa kopalnia wiedzy na temat rynku ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi, niebezpieczeństw grożących konsumentom, trudności w dochodzeniu roszczeń. Ilustracją problemu jest kilkadziesiąt spraw, wynikłych na tle skarg do Rzecznika.

Serdecznie polecamy!

Dokument do pobrania TUTAJ

Krótki fragment z najciekawszym wnioskiem (s. 42):

„Nie jest bowiem do pogodzenia łączenie ról ubezpieczającego i pośrednika w sytuacji, gdy bank jako kontrahent i partner biznesowy zakładu ubezpieczeń  zarabia tym więcej, im mniej na to ubezpieczenie wyda ubezpieczyciel (klauzula no claims bonus). Niekiedy również bank jest powiązany z zakładem ubezpieczeń kapitałowo, a nawet pozostaje z nim w jednej grupie kapitałowej. W takim przypadku bank jest więc żywotnie zainteresowany tak naprawdę tym, by ubezpieczony przystąpił do umowy ubezpieczenia na jak najgorszych warunkach (w relacji cena-jakość), a w razie zgłoszenia przez niego lub jego spadkobierców roszczeń – by roszczenie zostało oddalone, względnie by wypłacono jak najniższe świadczenie. To bowiem wygeneruje dla banku największe zyski i nie będzie stało na przeszkodzie w podjęciu windykacji (w razie potrzeby również egzekucji) z majątku dłużnika, jeżeli zaś kredyt jest zabezpieczony hipoteką, zastawem czy przewłaszczeniem – bank będzie mógł zaspokoić się na tej podstawie.”
Jedna odpowiedź do Pułapki bancassurance w raporcie Rzecznika Ubezpieczonych

  1. Dobre Praktyki Bancassurance ZBP sobie, a praktyka rynkowa dosyć często jak widać sobie. Raport z 2007 był impulsem do powstania tego dokumentu, zapewne aneks wywoła dyskusję na temat stosowania określonych w nim standardów w działalności niektórych banków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia