Podstawy ubezpieczeń: wypadek ubezpieczeniowy

Szczególnym elementem występującym w umowie ubezpieczenia jest . W najprostszym ujęciu chodzi o „zdarzenie, które przekształca dane przez ubezpieczyciela zapewnienie pokrycia przyszłych potrzeb w obowiązek wypłaty”.
według art. 1:201 Zasad Europejskiego Prawa Ubezpieczeń oznacza zajście zdarzenia w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego określonego w umowie.

Zgodnie z uregulowaniem kodeksu cywilnego w razie zajścia określonego w umowie wypadku ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić umówione świadczenie (805 § 1 KC).  Przede wszystkim chodzi tu o określone zdarzenie prawne, gdyż jego zaistnienie pociąga za sobą skutek prawny w postaci aktualizacji obowiązku ubezpieczyciela z art. 805 KC. Po drugie, jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, co  wynika z art. . .

Wypadek ubezpieczeniowy stanowi swoistą materializację ryzyka. Inaczej można określić go jako występujące ze statystyczną prawidłowością (prawdopodobieństwem), nadzwyczajne i mierzalne zdarzenie losowe. Takiemu też rozumieniu ustawodawca dał wyraz w art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, gdzie jako istotę działalności ubezpieczeniowej przedstawił właśnie oferowanie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek ryzyka zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Zdarzenie losowe ustawa definiuje jako niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.

Mimo zewnętrznych podobieństw (przyszłość, niepewność) nie można wypadku ubezpieczeniowego utożsamiać z warunkiem (art. 89 KC), gdyż wystąpienie lub niewystąpienie wypadku nie przesądza o istnieniu stosunku prawnego ubezpieczenia, a do ważności stosunku tego wystarcza sama możliwość nastąpienia wypadku. Wypadek ubezpieczeniowy będzie więc ryzykiem określonym umową, dookreślonym czasowo przez strony (okres ubezpieczenia) i objętym odpowiedzialnością ubezpieczyciela.

W ubezpieczeniach, w odróżnieniu od języka potocznego, pojęcie  „wypadku” obejmuje zarówno zjawiska niekorzystne dla danego podmiotu (godzące w zdrowie, życie, podstawy egzystencji), jak i te zdarzenia (związane ze zjawiskami w czyimś życiu), które zagrożenia nie stanowią (na przykład macierzyństwo). Ubezpieczenie tego drugiego rodzaju zdarzeń wiąże się z tym, że niosą one za sobą powstanie lub zwiększenie potrzeb finansowych określonych podmiotów.
3 Odpowiedzi do Podstawy ubezpieczeń: wypadek ubezpieczeniowy

  1. Kuzniewski.pl

    Szybkie pytanie – jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne, które są niewątpliwie formą wypadku ubezpieczeniowego w odniesieniu np. do polis OC, AC czy NNW, czy istnieje sformalizowana procedura rejestracji takiego wypadku bez udziału policji. Moja żona kilka lat temu była uczestnikiem stłuczki, była osobą poszkodowaną, ale po ustaleniach ustnych zgodziła się nie wzywać policji – kierowca drugiego samochodu zdeklarował, że zorganizuje naprawę. Oczywiście potem nie można być z nim nawiązać kontaktu, nie pozostał żaden ślad po wydarzeniu. Co powinien zrobić poszkodowany kierowca, żeby bez udziału policji zarejestrować wypadek ubezpieczeniowy tego typu?

  2. gambolo

    Czy w pojęciu zdarzenia losowego możemy sformułować tezę że nie jest to zdarzenie jednorazowe np. niszczenie ocieplenia dachu przez kunę, czy plonów przez dziką zwierzynę ?
    Zazwyczaj szkody w tym obszarze nie powstają jednorazowo tylko są rozłożone w czasie a czasami nawet trudno zauważyć kiedy dane zdarzenie czy ich ciąg wystąpił (np. pola odległe od siedzib ludzkich)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia