Podstawy ubezpieczeń: karencja ubezpieczeniowa (okres wyczekiwania)


Definicja

Karencją (inna nazwa: „„) możemy nazwać umowne  wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zdarzenia powstałe w oznaczonym okresie od początku obowiązywania umowy. Innymi słowy- jeżeli w okresie wyczekiwania zaistnieje wypadek ubezpieczeniowy , to zakład ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty świadczenia.

Czemu służy ?

Ograniczeniu ryzyka ubezpieczyciela. Ma na celu ujawnienie tych zdarzeń, które potencjalnie mogły zaistnieć przed zawarciem umowy. Przeciwdziała próbom nadużyć i zawierania umowy ubezpieczenia tylko po to, by uzyskać świadczenie za skutki zaistniałego już wcześniej i wiadomego jedynie ubezpieczającemu wypadku. Pozwala w sposób korzystny dla ubezpieczyciela rozłożyć ciężar dowodu, ponieważ zakład ubezpieczeń nie  musi wtedy wykazywać okoliczności określonych w art. 806 §  2 k.c. czy art. 815 k.c. Ponadto karencja ubezpieczeniowa chroni interes ekonomiczny ubezpieczyciela. Ogranicza jego ryzyko finansowe, ponieważ zakład ubezpieczeń może odmówić uprawnionemu świadczenia w sytuacji, kiedy ubezpieczający uiścił stosunkowo małą składkę (mniejszą niż przewidywana). Prześledźmy to na przykładzie.

Przykład:

W ogólnych warunkach ubezpieczenia na wypadek śmierci „Moi bliscy”  (pisaliśmy o niej tutaj -klik) zawarto następująca klauzulę:

§ 12. 1. Przez pierwsze 24 miesiące od daty rozpoczęcia odpowiedzialności, świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie jest wypłacane wyłącznie w przypadku, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku. W innych przypadkach wypłata świadczenia jest ograniczona do zwrotu wpłaconych składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z informacją ze strony 4 Life, za ubezpieczonego na wypadek śmierci 80-latka na sumę 5000 zł, należałoby uiścić składkę w wysokości 101 zł miesięcznie. Jednakże przez 24 miesiące od zawarcia umowy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest  ograniczona (do nieszczęśliwych wypadków). Przez ten okres ubezpieczający uiści 2424 zł  (tj. 101 zł x 24 mc) składek, zmniejszając ryzyko ubezpieczyciela o 48% (suma składek dzielona przez sumę ubezpieczenia). Ubezpieczyciel zacznie „zarabiać” na polisie od pięćdziesiątego miesiąca trwania ubezpieczenia (ponieważ suma składek przewyższy sumę ubezpieczenia, pomijamy tu kwestię inwestowania składek)- 50 mc x 101 zł=5050zł > 5000zł sumy ubezpieczenia.

Z powyższego wynika, że w przypadku tej polisy ubezpieczyciel de facto poniesie ryzyko śmierci ubezpieczonego w okresie od 25. do 49. miesiąca obowiązywania umowy.

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia