Oryginały dokumentów w postępowaniu likwidacyjnym (v.p.)

Ktoś  z Krakowa wpisał w naszą wyszukiwarkę  ” w postępowaniu likwidacyjnym”.

Tak ogólna fraza nie  pozwala na głębsze analizy, ale od razu przywodzi  na  myśl raport z kontroli wzorców umownych ubezpieczeń na życie (z  2010 roku, do wyszperania  w sieci).

„W ocenie Prezesa postanowienia zastrzegające, w chwili składania wniosku o wypłatę świadczenia, konieczność złożenia przez konsumenta oryginałów umowy ubezpieczenia, może stanowić naruszenie art. 385(1) §1 k.c. Oryginał jest przekazywany konsumentowi i jest on dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia oraz podstawą dochodzenia przez niego praw.

W momencie oddania ubezpieczycielowi oryginału (…) konsument traci dokument potwierdzający zawarcie umowy i w przypadku, kiedy będzie chciał np. zakwestionować stanowisko ubezpieczyciela nie będzie posiadał odpowiedniego dokumentu. Ponadto może dojść do sytuacji, w której zagubi on oryginał certyfikatu. Ubezpieczyciel będzie miał podstawę do odmowy wypłacenia świadczenia, jeśli nie uzyska oryginału. Powyższe postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.”

(ss. 17-18 raportu,  wybór  PiU)

Podobny wpis:  http://prawoiubezpieczenia.pl/prawo/pulapki-postepowania-likwidacyjnego/
Jedna odpowiedź do Oryginały dokumentów w postępowaniu likwidacyjnym (v.p.)

  1. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że ZU nie wymaga oryginału potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia (polisy) bo i po co? To wszystko jest w bazie. Oprócz oryginałów faktur (jako potwierdzenie naprawy – w odniesieniu do szkód na mieniu) ubezpieczyciel nie wymaga oryginałów, a jedynie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia