Trzęsienie ziemii w Japonii a ekonomia

W 2010 roku całkowity koszt szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe został oszacowany na 110 miliardów dolarów (Swiss Reinsurance Co.). Już wtedy sygnalizowano konieczność przygotowania się na coraz większe rozmiary szkód. W większości przypadków tak poczyniono. Tendencję wzrostową widać chociażby na podstawie zestawienia wartości ukazanych w poniższej tabeli i wyniku z 2010 roku.

Ale pomimo drastycznego w skutkach żniwa jakie niosą za sobą klęski żywiołowe, patrząc przez pryzmat czystej kalkulacji ekonomicznej, niosą za sobą również i bodźce  pozytywne (z braku innego słowa). Przede wszystkim:

  • pobudzają niektóre gałęzie przemysłu

Często w wyniku klęski żywiołowej pobudzane są sektory, które przeżywają albo całkowity zastój, albo czasowo dotknięte są złą koniunkturą. Na przykład, kryzys związany z budownictwem żegnany jest w momencie, gdy zachodzi potrzeba odbudowy zabudowań uszkodzonych np. przez powódź lub .

  • zwiększają efektywnosć budżetowania zasobami

Natychmiast po wystąpieniu kataklizmu następuje relokalizacja środkow i rewitalizacja finansów publicznych. Środki te są także dokładniej i rozsądniej wydawane. Brak jest bowiem miejsca i czasu na rozrzutność lub nieuzasadnione wydatki. W kontekście ściśle ubezpieczeniowym, katastrofy mają także wymiar psychologiczny (o czym pisałem w poscie Katastrofa a ubezpieczenia indywidualne) i motywują różne podmioty do zakupu ubezpieczeń.

  • mają charakter prewencyjno-edukacyjny

Wszystko wedle mądrości ‚mądry Polak po szkodzie’, choć w tym przypadku w miejsce słowa Polak, wstawiamy nazwę innej narodowości, w zależności o miejsca wystąpienia kataklizmu. Funkcja ta jest zbyt oczywista i zbyt szeroka, by zamieszczac tutaj szerszy komentarz.

  • rzutują na wymianę handlową

Kataklizmy zwiększają przepływ towarów i usług na poziomie międzynarodowym. Poza pomocą humanitarną, kótra oparta jest zazwyczja o wolontariat (choć nie zawsze), niejednokrotnie dochodzi do zwiększonej wymiany handlowej pomiędzy państwem dotkniętym przez kataklizm a państwami postronnymi. Zwiększona jest także cyrkulacja pieniądza, bardziej widoczne stają się ruchy walutowe.

***

Odnosząc się natomiast do samej wysokości strat to należy powiedzieć, że katastrofalne skutki niedawnego trzęsienia ziemii w Japonii mogą być jednymi z największych w historii. Różne źródła wyceniają wartość szkód na 10 (Credit Suisse, JP Morgan) do 60 miliardów dolarów (Panmure Gordon & Co.). Aczkolwiek, to tylko szacunkowe wartości.

Dotychczasowy niechlubny rekord wysokości szkód należy do trzesienia ziemii w Kobe, które przyczyniło się do strat w wysokości 150 miliardów dolarów. Drugie miejsce przypada huraganowi Katrina. Żywioł, który dotknął swoim niszczącym działaniem Nowy Orlean w 2005 roku był bezpośrednim sprawcą strat o wartości ponad 45 miliardów dolarów (według danych Insurance Information Institute) oraz zabrał ze sobą ponad 1300 istnień ludzkich. Niektóre wyceny sięgają jednakże nawet 70 miliardów dolarów, z racji długiego okresu likwidacji szkód oraz inflacji.

Polecam zapoznanie się z kompleksową listą najwiekszych, co nie oznacza, że ‚najdroższych’ katastrof naturalnych na świecie.

Przedstawiam także zbiór publikacji na temat klęsk żywiołowych, zawierających ciekawe dane i statystyki.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia