Listopadowe wydanie biuletynu BILA

W listopadowym numerze biuletynu kilka pozycji zasłużyło na uwagę. Jedną z nich jest tekst autorstwa Jonathana Goodliffe’a, który porusza problematykę zasadności roszczeń odszkodowawczych za niewypłacenie odszkodowania w terminie. Temat bardzo aktualny, szczególnie w świetle kontrowersji zrodzonych przez Sprung v Royal Insurance [1999] 1 Lloyd’s Rep IR 111, gdzie sąd uformował niecodzienną tezę, iż odszkodowanie za opóźnioną wypłatę odszkodowania jest roszczeniem bezzasadnym.

Ciekawy artykuł (Options for transferring litigation risk) prezentuje także Fallon Turner, w którym to przedstawia w większym detalu metody transferu ryzyka kosztów postępowania sądowego. O ile w Polsce temat ten nie jest bardzo znany, z racji tego, iż ubezpieczenia ochrony prawnej dopiero zdobywają nasz rynek, o tyle w Wielkiej Brytanii to zagadnienie bardzo na czasie. Z tekstu można wynieść wiele wartościowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.

Prawdziwą ‚tyradę’ na temat obowiązku informacyjnego ubezpieczających przedstawił Peter J Tyldesley. Artykuł ten to nic innego jak kolejna debata równoległa w stosunku do tej jaką prowadzi rząd, intensywnie reformujący prawo ubezpieczeniowe na wyspach. Tekst zawiera wiele cennych obserwacji oraz okraszony jest przeglądem najważniejszego orzecznictwa z zakresu omawianego zagadnienia.

Listopadowe wydanie miesięcznika BILA można pobrać tutaj. Polecamy!
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia