Istota pojęcia koasekuracji

to szczególna forma umowy ubezpieczenia za pomocą której dokonywany jest wieloczęściowy podział jednego ryzyka, tzn. jedno i to samo ryzyko rozkładane jest pomiędzy ubezpieczającym a co najmniej 2 ubezpieczycielami. (Aczkolwiek, warto odnotować, iż w przypadku koasekuracji bezpośredni stosunek kontraktowy występuje pomiędzy ubezpieczającym a każdym z ubezpieczycieli. W rezultacie istnieje tyle odrębnych umów, ilu jest koasekuratów.) Stosunek odpowiedzialności poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych wyrażany jest w sposób ułamkowy lub procentowy.

Dotychczasowa praktyka pozwala wyróżnić dwa typy koasekuracji:

Koasekurację zewnętrzną – w której to ubezpieczający zawiera umowę koasekuracji z każdym z ubezpieczycieli z osobna, określając każdorazowo jaka część ryzyka zostaje objęta umową.

Koasekurację wewnętrzną – w której ubezpieczający zawiera umowę tylko z jednym ubezpieczycielem, a ten z kolei reprezentuje interesy ubezpieczającego w stosunkach z innymi ubezpieczycielami na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Ubezpieczyciel odpowiedzialny za obsługę ubezpieczającego (pobór składki, likwidację szkody) zwany jest ubezpieczycielem wiodącym. Istnieją dwa modele umów dotyczących sposobu likwidacji szkód w koasekuracji wewnętrznej. Jednym z nich jest tzw. koasekuracja cicha, która występuje wówczas, gdy ubezpieczającemu nie są znane proporcje podziału ryzyka pomiędzy koasekurantami. Drugim modelem jest tzw. koasekuracja solidarna, w której wszyscy koasekuratorzy odpowiadają za likwidację szkody łącznie (solidarnie) do wysokości sumy gwarantowanej.

Koasekuracja stosowana jest w przypadku ryzyk dużych, w przypadku których, wypłacalność jednego ubezpieczyciela mogłaby być zagrożona lub upośledzona. Koasekuracja jest także instrumentem znacznie mniej skomplikowanym aniżeli reasekuracja, ponieważ dotyczy bardziej rozproszenia ryzyka aniżeli jego odstępowania.

Koasekuracja jest korzystna z poziomu konsumenckiego, ponieważ często wpływa na obniżenie składki.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia