III Rekomendacja bancassurance

Tematu ciąg dalszy. Wczoraj weszła w życie trzecia już Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, przygotowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. Bodźcem do jej stworzenia były niewątpliwie wystąpienia KNF, MF, UOKiK i RzU. Dokument uzupełnia kadłubową regulację zawartą w kodeksie cywilnym i doprecyzowuje reguły postępowania odnośnie tzw. „polis bankowych”.

Należy jednak pamiętać o tym, że Rekomendacja ma charakter tzw. i nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, a stanowi jedynie zbiór postulatów, pełniąc funkcję samoregulacyjną. Z dużą rezerwą trzeba też podejść do stosowania dokumentu w praktyce bankowo-ubezpieczeniowej. Mimo to warto znać postanowienia trzeciej rekomendacji, ponieważ w razie ewentualnego sporu może on wpłynąć na sytuację prawną uprawnionego na zasadzie art. 65 k.c. Sąd przy wykładni oświadczeń woli jest bowiem obowiązany badać okoliczności, w jakich zostały złożone te oświadczenia oraz wziąć pod uwagę cel umowy. Rekomendacja z pewnością jest wyrazem okoliczności złożenia oświadczenia woli, o których mowa w art 65 k.c., o czym świadczy § 1 ust. 2 dokumentu:

Postępowanie zgodne z Rekomendacją służy ochronie ekonomicznych i prawnych interesów Klientów przez zapewnienie prawidłowości i przejrzystości Dokumentacji i procesu przyjmowania oświadczeń woli dotyczących objęcia Ochroną oraz zapewnienie stosownych kompetencji Personelu i odpowiednich standardów obsługi Klienta, a także przeciwdziałaniu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz  zagwarantowaniu, by działania Personelu wykonywane były z zachowaniem należytej staranności.

Dokument jest dostępny TUTAJ
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia