„Fundusz paraubezpieczeniowy”

Z zainteresowaniem przeczytałem tekst pt. „Nie płać mandatów za 35 złotych miesięcznie”, zamieszczony na onet.pl i o cztery dni starszy wpis  M. Samcika na ten sam temat (do przeczytania TUTAJ).

Jak można dowiedzieć się z onetowej notki: „Od kilku tygodni w Polsce funkcjonuje fundusz „paraubezpieczeniowy” , w którym po opłaceniu abonamentu, możemy dostać zwrot części pieniędzy, za nałożony przez policję mandat. Dziwne? Bardzo, ale prawdziwe! Jak działa oręż przeciwko nałożonym finansowym karom? Prawie tak samo, jak tradycyjne towarzystwo ubezpieczeniowe. Rejestrując się, zobowiązujemy się do opłacania składki, a gwarant deklaruje się do wypłaty środków za mandaty wystawione za określone wykroczenia.”

Brzmi nieźle, ale rodzi zasadnicze kwestie prawne związane z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej /u.d.u./, ponieważ potrzeba zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (art. 6 u.d.u.)

Art. 3. 1. Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Takimi czynnościami są m.in.: zawieranie umów ubezpieczenia, ustalanie składek, wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń z umowy ubezpieczenia . (art. 3  ust. 3 pkt 1 i 3, ust. 4 pkt 2 u.d.u.). Definicję umowy ubezpieczenia  zawiera art 805 k.c., zgodnie z którym przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. „Wypadek” można odnieść do zdarzenia losowego, zdefiniowanego w art. 2 ust 1 pkt 18 u.d.u. - niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.

Tymczasem w „ogólnych warunkach ochrony prawnej” na stronie mandatownia.pl możemy przeczytać:

„Zdarzenie” jest to przyszła i niepewna okoliczność w wyniku której „Beneficjent” otrzymuje mandat.
„Suma gwarancyjna” jest to określona w umowie kwota stanowiąca górną granicę ochrony prawnej „nie płać mandatu”, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie obowiązywania umowy.
Przedmiotem umowy ochrony prawnej „nie płać mandatu“ jest zapewnienie przez „Gwaranta” reprezentacji prawnych interesów „Beneficjenta” i ponoszenie kosztów tej ochrony, w zakresie postępowania mandatowego w sprawach komunikacyjnych, a zwłaszcza:a) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu wydania opinii prawnej;b) koszty sądowe wszystkich instancji, o ile sprawa będzie przedmiotem sądowego rozpoznania;c) koszty pokrycia opłat mandatowych, w przypadku gdy opinia prawna wskazywać będzie na brak rokowań co do powodzenia sprawy w sądzie.

Innymi słowy- na pierwszy rzut oka wydaje się, że jedyną cechą różniącą działalność „mandatowni” od działalności ubezpieczyciela jest to, że beneficjent  otrzymuje świadczenie uzupełniająco, tzn. po otrzymaniu opinii prawnej dotyczącej powodzenia sprawy w sądzie. Głównym świadczeniem przedsiębiorcy-przynajmniej werbalnie-jest właśnie wskazana w umowie opinia.

O tym, czy takie sformułowania umowy są wystarczające dla organów nadzoru rynku finansowego do przyjęcia, że nie doszło do próby obejścia prawa, przekonamy się zapewne wkrótce.

Edycja wpisu: według e-KRS kapitał zakładowy Gwaranta wynosi 5000 zł (nr KRS 0000459964, dostęp 27 listopada 2013r.)
2 Odpowiedzi do „Fundusz paraubezpieczeniowy”

    • PiU2

      Tym ciekawiej przedstawia się sytuacja prawna takiej spółki.
      Ogólnie można dostrzec coraz więcej pomysłów/inicjatyw opartych o działania praeter legem, ale to materiał na kolejne wpisy :)

Odpowiedz na „PiU2Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia