Formy prawne TU

Według brzmienia art. 5 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., działalność ubezpieczeniową mogą prowadzić podmioty posiadające formę prawną spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (). Niniejszy wymóg jest cechą specyficzną polskiego prawa ubezpieczeniowego, ponieważ konieczność jego istnienia jest nieznana jurysdykcjom obcym (szczególnie Wielkiej Brytanii dozwalającej ogromną elastyczność w tym zakresie).

Wyjątkiem od reguły zawartej w art. 5 są zagraniczne zakłady ubezpieczeń (definicja w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) względem których, ustawa nie precyzuje wymaganej formy prawnej, ograniczając się jedynie do lakonicznej implementacji zasady swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych. Wydaje się zatem, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by zagraniczny zakład ubezpieczeń prosperował w formie innej, aniżeli spółka akcyjna czy .

Jakie konsekwencje rodzi ograniczenie formy prawnej w jakiej mogą wykonywać działalność ubezpieczeniową zakłady ubezpieczeń?

1. Utrudnia harmonizację prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, które nie uważa formy prawnej działalności zakładu ubezpieczeniowego, jako istotnego czynnika w kontekście regulacji sektora ubezpieczeniowego.

2. Potęguje niespójność prawa z racji stosowania niejednolitych wymagań względem krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń (rozbieżność pomiędzy art. 128 a art. 5).

3. Ogranicza elastyczność rynku i jego rozwój.

Obecnie postuluje się, by zasada wprowadzona przez art. 5 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej została zniesiona.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia