FCA – Risk Outlook 2014

FCA pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku opublikowała relatywnie zwięzły dokument, w którym podjęta została próba syntezy ryzyk mogacych wywierać niekorzystny wpływ na sektor usług finansowych. Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż założenia przedstawione w raporcie powoli się sprawdzają.

Do głównych ryzyk zaliczono:

  • ryzyka technologiczne;
  • nierozsądną kulturę korporacyjną, promującą rozwój patologii rynkowych;
  • kreatywną księgowość;
  • nieefektywne produkty emerytalne i oszczędnościowe;
  • niekontrolowany i niezrównoważony rozwój rynku kredytowego;
  • rosnące ceny nieruchomości i problem związany z tzw. negative equity;
  • wreszcie, coraz bardziej skomplikowane warunki umów bankowych i ubezpieczeniowych.

Polecam bliżej zapoznać się z dokumentem. FCA Risk Outlook 2014 do pobrania tutaj.

PWC UK przygotowało także bardzo dobre streszczenie powyższego. Dokument możemy uzyskać tylko po zarejstrowaniu się na stronie firmy, dokładnie tutaj.

Polecam lekturę zarówno jednego jak i drugiego dokumentu.

 
Komentarze są wyłączone.

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia