Podstawy ubezpieczeń: Estoppel

(lub ) to termin często spotykany w nomenklaturze prawniczej systemów common law. Znaczenie tego terminu bywa odmienne w zależności od zastosowanego kontekstu i dziedziny prawa do jakiej się odnosi. W prawie ubezpieczeniowym estoppel to środek prawny o charakterze zwyczajowym, którego właściwe zastosowanie powoduje niedopuszczalność odmowy roszczenia lub nieuznania czynności faktycznej za zaistniałą i dokonaną poprawnie (spełnioną) z racji konkludentnego lub dorozumianego przyzwolenia na określone zachowanie (czynność). Z natury rzeczy zatem estoppel jest zarzutem defensywnym i podnoszonym najcześciej przez ubezpieczających lub ubezpieczonych. Znacznie rzadziej jest to środek stosowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe w procesie likwidacji szkód.

Aby można było mówić o estoppelu, muszą być spełnione 3 warunki. Po pierwsze, musi zaistnieć po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego zwyczaj lub czasowe przyzwolenie na określone działanie/zaniechanie ubezpieczającego i/lub ubezpieczonego i uznanie takiego działania/zaniechania za dopuszczalne. Po drugie, działanie/zaniechanie ubezpieczającego i/lub ubezpieczonego, musi zostać oparte w dobrej wierze na takowym przyzwoleniu. Po trzecie, zaprzeczenie istnienia zwyczaju i dopuszczalności danego działania/zaniechania przez towarzystwo ubezpieczeniowe musi rodzić negatywne skutki dla ubezpieczającego i/lub ubezpieczonego.

Przykład

Towarzystwo ubezpieczeniowe przez lata przymykało oczy na klientów, którzy mieli drobne opóźnienia z płatnością należnych składek w zamian za ochronę ubezpieczeniową. Za drobne opóźnienie uważano płatność nawet 7 dni po ustalonym terminie, co wynikało z faktu, iż osobom, które uiszczały płatności z takim opóźnieniem, towarzystwo ubezpieczeniowe wysyłało jedynie monity przypominające o zaległości, natomiast nie zrywało z nimi umowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe zrywało jednakże umowę natychmiast z klientami, którzy nie uregulowali należności w terminie dłuższym aniżeli przywołane powyżej 7 dni. Jan Kowalski zazwyczaj płacił wszystkie składki w terminie, jednakże od ponad roku, mając na uwadze to, że wszyscy jego znajomi płacą składki około 5 dni później i ‚nic się nie dzieje’, sam zaczął uiszczać opłaty z lekkim opóźnieniem. Niedawno Jan Kowalski miał wypadek. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło jednkaże wypłaty odszkodowania argumentując, że Jan Kowalski nie uiszczał składek terminowo, a więc umowa ubezpieczenia wygasła. Jan Kowalski jednakże odwołał się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego podnosząc zarzut estoppela; stwierdził, iż zachowywał się dokładnie tak jak inni klienci towarzystwa ubezpieczeniowego, a samo towarzystwo nie zakwestionowało haronogramu wpłat do momentu zgłoszenia szkody. Sąd zgodził się z Janem Kowalskim.
Jedna odpowiedź do Podstawy ubezpieczeń: Estoppel

  1. با وجود اینکه فلش پلیر نصب کردم ولی توی ایمیل نمیتونم ان لاین نمیشم بازم میگه باید فلش پلیر نصب کنی؟ چرااینجوریه من تازه ویندوز عوض کردمقبلا هم همین کارو کردم مشکلی نداشتم.مرسی از Ø™…˜§Ã‡نÙñاییتون.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia