Podstawy ubezpieczeń: Doubezpieczenie

Doubezpieczenie jest nową, dodatkową umową zawieraną z TU, która służy realizacji dwóch celów:
-  uzupełnieniu sumy ubezpieczenia w przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niższa lub nieadekwatna do wartości ubezpieczeniowej ubezpieczonego mienia.
Przykład

Jan Kowalski zdecydował się na ubezpieczenie mieszkania na początku 2012 roku. TU obliczyło składkę ubezpieczeniową na podstawie ówczesnej wartości ubezpieczeniowej nieruchomości i jej składników, która wówczas wynosiła 300.000 złotych. Jednakże, niedługo potem, na wiosnę, Jan Kowalski wspólnie z żoną zdecydował się przeprowadzić remont mieszkania i poczynić duże inwestycje na rzecz jego wyposażenia: mieszkanie zostało rozbudowane o antresole, odświeżona została kuchnia, przybyło wiele nowych sprzętów RTV-AGD. Rezultatem tych zmian, oprócz walorów estetycznych i użytkowych, był wzrost wartości ubezpieczeniowej mieszkania do 350.000 złotych. Aby mieć gwarancję tego, że w przypadku ewentualnej szkody suma ubezpieczenia będzie w stanie pokryć zaistniałe szkody Jan Kowalski powinien doubezpieczyć mieszkanie informując TU o wzroście wartości ubezpieczanego mienia.

- uzupełnieniu sumy ubezpieczenia w przypadku posiadania polisy z redukcyjną sumą ubezpieczenia
Przykład

Anna Bylska miała niegroźny wypadek samochodowy zimą 2012 roku. Wartość szkody oszacowano na 6.000 złotych. Auto było na szczęście ubezpieczone, ale polisa ubezpieczeniowa miała tak zwaną redukcyjną sumę ubezpieczenia na kwotę 50.000 złotych. Innymi słowy TU zobowiązało się odpowiadać do tej kwoty za ewentualne szkody, lecz w momencie wypłacenia odszkodowania po każdej zaistniałej szkodzie, suma ta była odpowiednio pomniejszana. TU likwidując szkodę poniesioną przez Anne Bylską pomniejszyło więc sumę ubezpieczenia o 6.000 zł, co oznacza, że przyszła odpowiedzialność TU została ograniczona do kwoty 44.000 złotych. Anna Bylska, powinna więc doubezpieczyć samochód, by mieć pewność, że samochód będzie objęty pełną ochroną odpowiadającą jego bieżące wartości.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia