Boom na chińskim rynku ubezpieczeń

Swiss Re spekuluje, iż najdalej za 10 lat, Chiny staną się ubezpieczeniową potęgą numer 2. Jest to całkiem realny scenariusz, mając na uwadze ponad 25% (26.2%) wzrost przypisu składek ubezpieczeniowych w 2010 roku. Na chwilę obecna potencjał chińskiej branży ubezpieczeniowej plasuje się na 6-tym miejscu na świecie.

Chińska branża ubezpieczeniowa zawdzięcza tak dużą dynamikę rozwoju przede wszystkim demonopolizacji, która nastąpiła w połowie lat 80-tych poprzedniego wieku. Otwarcie gospodarki centralnie sterowanej na mechanizmy wolnorynkowe było dla Chin procesem nienaturalnym, choć koniecznym zważywszy na ekonomiczne realia. Monopol państwowy, kryjący sie pod szyldem Narodowego Zakładu Ubezpieczeniowego Chin (People’s Insurance Company of China) nie miał wystarczającej ‚pojemności’ by sprostać popytowi na transfer ryzyka. Decyzja rządu o rezygnacji z hegemonii w branzy była trudna, ale ostatecznie rozwaga gospodarcza zwyciężyła. W efekcie w 1988 roku, Shenzhen Ping uzyskał autoryzację rządu i stał się pierwszym prywatnym zakładem ubezpieczeń. Na dalsze efekty mało restrykcyjnego podejścia nie trzeba było czekać – do Chin zagościł obcy kapitał pod postacią AIA, masowo powstawały oddziały zagranicznych ubezpieczycieli. Według Chińskiej Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego (CIRC), pod koniec 2006 roku było ponad 100 zarejestrowanych zakładów ubezpieczeniowych. Wiekszościowy udział w rynku pozostał w rękach firm lokalnych.

W rozbudowie chińskiego rynku ubezpieczeniowego swój niekwestionowany udział miały także działania kodyfikacyjne, m. in. stworzenie wyczerpujących ram prawnych, pozwalających na tzw. kontrolowaną ekspansywność. Normodawca przyjął, iż istnieje konieczność stworzenia regulacji umiarkowanie surowej, która nie byłaby czynnikiem odstraszającym zagraniczny kapitał i ruchy wolnokonkurencyjne, lecz byłaby dostatecznie skuteczna by zorganizować i usystematyzować rynek oraz utrzymać go w ryzach państwa, a nie kapitału korporacyjnego. Proces ten zwieńczony został w 1995 roku implementacją ustaw ubezpieczeniowych i przepisami szczegółowymi regulującymi np. zasady uzyskiwania licencji do operowania na rynku. Modyfikacji poddana została również struktura nadzoru finansowego (zainteresowanym polecam obszerny artykuł na temat do pobrania tutaj) . Dalsze rozluźnienie polityki regulacyjnej nastąpiło siedem lat później.

 
Jedna odpowiedź do Boom na chińskim rynku ubezpieczeń

  1. The cheapest game servers don’t always mean they’re the best.
    The need to have internet connection is eliminated by the
    use of virtual private server. It’s pages are cleaner,
    with less add-ons and advertisements that clog your dial-up
    bandwidth.

Prawo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odszkodowania, dzialalnosc ubezpieczeniowa, ubezpieczenia finansowe, odszkodowania powypadkowe, zadoscuczynienie za blad, odszkodowania powypadkowe, zakład ubezpieczeniowy, PZU, Hestia, Warta, ubezpieczenia pomostowe, odszkodowania za blad medyczny, ubezpieczenia gospodarcze, agent ubezpieczeniowy, tanie ubezpieczenia